Hodnocení efektivnosti investičního záměru ve firmě MAS a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení efektivnosti investičního záměru ve firmě MAS a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Tomčalová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:52:19Z
dc.date.available 2010-07-13T15:52:19Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1055
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti investičního záměru, který společnost MAS a.s. zamýšlí. V teoretické části je vypracována literární rešerše, která popisuje metody pro hodnocení efektivnosti investičního záměru. Praktická část seznamuje čtenáře se společností MAS a.s. - s její historií, profilem a organizační strukturou. Popisuje její finanční analýzu, investiční činnost a také výpočty zabývající se hodnocením konkrétní investice. Závěrem bakalářské práce je navržení určitých doporučení a opatření ke zlepšení stávající situace. cs
dc.format 50 s., 14 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1723281 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject efektivnost cs
dc.subject investice cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject effectiveness en
dc.subject investment en
dc.subject financial analysis en
dc.title Hodnocení efektivnosti investičního záměru ve firmě MAS a.s. cs
dc.title.alternative The evaluation of effectiveness of investment intention in the company MAS a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Raška, Zdeněk
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is the evaluation of effectiveness of investment intention which the company MAS a.s. intends. The theoretical art works out the literary background research which describe methods for the evaluation of the effectiveness of investment intension. The practical part introduces to readers the company MAS a.s. with its history, profile and organization structures. It describes its financial analysis, investment activities and also the calculations of concrete investment. The intention of the bachelor's thesis is to suggest come recommendations and precautions to improve the present situation. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3191
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tomčalová_2006_bp.pdfBlocked 1.643Mb PDF View/Open
tomčalová_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
tomčalová_2006_op.pdf 41.37Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account