Simulace výrobního procesu plastových dílů pro automobilový průmysl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Simulace výrobního procesu plastových dílů pro automobilový průmysl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav cs
dc.contributor.author Sochor, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:05:38Z
dc.date.available 2012-02-17T13:50:06Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10566
dc.description.abstract Obsahem práce je simulace výrobního procesu plastových dílů pro automobilový průmysl ve společnosti Cadence Innovation. Pro tyto účely je použit simulační program Witness. Cílem bylo vytvoření modelu stávající výrobní linky a případné nalezení rezerv výrobního procesu. Na základě předem stanovených požadavků provozovatele bylo navrženo několik experimentů. Ty prokázaly nerovnováhu vytíženosti pracovníků na jednotlivých pracovištích, a tudíž snížení průchodnosti stávajícího systému. cs
dc.format 73 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3044998 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.05.2011 cs
dc.subject simulation en
dc.subject Witness en
dc.subject model en
dc.subject simulace cs
dc.subject Witness cs
dc.subject model cs
dc.title Simulace výrobního procesu plastových dílů pro automobilový průmysl cs
dc.title.alternative Simulation of production process of plastic parts for automotive field, company by using of program Witness en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Paul, Jiří cs
dc.date.accepted 2009-06-17 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the simulation of the production process of plastic parts for automobile industry in Cadance Innovation company. For these purposes, the Witness simulation program has been used. The aim was to create a model of the present production line and find potential reserves of the production process. On the basis of pre-given requirements of the user, several experiments have been proposed. The experiments showed imbalance in the extent of utilization of workers on individual places of work, thus reducing clearness of the current system. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12534
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sochor_2009_dp.pdfBlocked 2.903Mb PDF View/Open
sochor_2009_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
sochor_2009_op.doc 251.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account