Projekt systému odměňování ve firmě DEC-PLAST, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt systému odměňování ve firmě DEC-PLAST, spol. s r.o.

Show full item record

No preview available
Title: Projekt systému odměňování ve firmě DEC-PLAST, spol. s r.o.
Author: Bartošík, Ondřej
Advisor: Matošková, Jana
Abstract: V diplomové práci byl řešen problém odměňování ve firmě DEC-PLAST, spol. s r. o. se zaměřením na pohyblivou složku mzdy - prémii a zaměstnanecké výhody - benefity. V teoretické části byly shrnuty dosavadní poznatky v této oblasti. Tyto poznatky a relevantní informace získané strukturovaným rozhovorem s manažery a dotazníkovým šetřením zaměstnanců podniku byly východiskem pro analytickou část. V té autor popisoval a analyzoval současný stav systému prémií i benefitu ve firmě. Mezi hlavními závěry byla zjištěna absence řádu pro výpočet prémií a absence analýzy preferencí zaměstnaneckých výhod. V projektové části práce byl sestaven detailní plán pro výpočet prémií pro požadovaná oddělení včetně postupu pro rozdělení těchto prémií mezi jednotlivé pracovníky. Součástí projektové části byl také návrh benefitů, v souladu s individuálními potřebami podniku. Na závěr práce autor podrobil výsledný projekt analýze z časového i dalších hledisek tak, aby mohl být implementován do praxe.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10593
Date: 2009-05-04
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2011
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: A 12266


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
bartošík_2009_dp.pdfBlocked 1.500Mb PDF
bartošík_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
bartošík_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account