Databázová podpora skladové evidence a zásobování maloobchodní prodejny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Databázová podpora skladové evidence a zásobování maloobchodní prodejny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka cs
dc.contributor.author Černíček, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:53:25Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:04Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1059
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vytvořením databázové aplikace jejíž účelem je kompletní vedení skladu maloobchodní prodejny. Jako důležitý pomocný nástroj se využívá čtečky čárového kódu. Databáze poskytuje detailní informace o výrobcích na skladě, dodavatelích, odběratelích, s možností vyhledání nejlepšího dodavatele pro daný výrobek. Jako programové prostředí byl pro svou snadnou dostupnost a jednoduchost zvolen databázový systém Microsoft Access 2002. Výsledkem je nástroj, který příslušným pracovníkům poskytuje možnost zefektivnění a urychlení jejich práce. cs
dc.format 72 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2289623 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 26.05.2008 cs
dc.subject Database system en
dc.subject Access en
dc.subject stock keeping en
dc.subject bar-code reader en
dc.subject Databázový systém cs
dc.subject Access cs
dc.subject vedení skladu cs
dc.subject čtečka čárového kódu cs
dc.title Databázová podpora skladové evidence a zásobování maloobchodní prodejny cs
dc.title.alternative The database support of store's record and supplying of retail en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chlup, Radomír cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with a creation of database application for the purpose of complete stock keeping of retail outlet. As an important helpful device was used bar-code reader. Database provides detail information's about products in stock, suppliers, customers, with the possibility of automatic choosing of the best supplier for the determine product. By the reason of easy availability and simplicity was as a program environment choosed database system Microsoft Access 2002. As a result is tool which provides opportunity to increase effectiveness and acceleration of the work. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3436
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
černíček_2006_dp.pdfBlocked 2.183Mb PDF View/Open
černíček_2006_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open
černíček_2006_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account