Hodnocení efektivnosti investičního záměru výstavby golfového hřiště ve firmě X.Y s.r.o

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení efektivnosti investičního záměru výstavby golfového hřiště ve firmě X.Y s.r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Klvaňová, Naděžda
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:49:57Z
dc.date.available 2010-07-18T06:49:57Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10647
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti investičního záměru společnosti X.Y s.r.o, který spočívá ve výstavbě golfového hřiště, včetně výstavby souvisejících ob-služných objektů a provozů a související dopravní a technické infrastruktury. V teoretické části je zpracovaná literální rešerše zaměřená na investiční činnost podniku. V praktické části jsou pak stanoveny všechny odhadované výnosy a náklady celé investice, analyzová-ny všechny fáze investice, zohledněny a promítnuty omezující podmínky a rizika, financo-vání, postupy hodnocení efektivnosti a také propočteny některé metody hodnocení investic. Závěrem je navržení určitých doporučení firmě, zda tuto investici přijmout, či ne. cs
dc.format 64 s,3 s příloh. cs
dc.format.extent 5770635 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject investice cs
dc.subject investiční činnost cs
dc.subject investiční rozhodování cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject investment en
dc.subject investment activity en
dc.subject investment decision making en
dc.subject effectiveness en
dc.title Hodnocení efektivnosti investičního záměru výstavby golfového hřiště ve firmě X.Y s.r.o cs
dc.title.alternative Golf course Build-up Investment project Effectivness Evaluation in XY s.r.o. company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chytilová, Ivana
dc.date.accepted 2009-06-12
dc.description.abstract-translated The target of this bachelor thesis is company XY s.r.o. investment object evaluation. The investment object itself consists of golf course building including its facilities and service and technical infrastructure. Literature background research is worked out in the theoretical part. This background research is focused on company investment activity. All the estima-ted returns and costs are shown in the practical part together with investment stages analy-sis, risk analysis with constrains, financing and efficiency evaluation procedures. There are also some investment efficiency method calculations for this project. Some of the recom-mendations are in the final part of this task including the conclusion whether to accept or refuse this investment object. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10801
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
klvaňová_2009_bp.pdfBlocked 5.503Mb PDF View/Open
klvaňová_2009_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
klvaňová_2009_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account