E-learning a grafické uživatelské rozhraní edukační aplikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

E-learning a grafické uživatelské rozhraní edukační aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stránský, Bohuslav
dc.contributor.author Hučková, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:52:16Z
dc.date.available 2010-07-18T06:52:16Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10653
dc.description.abstract Tato práce analyzuje pojem e-learning, popisuje jeho dosavadní vývoj, současný stav a do jisté míry i předpoklady do budoucna, zejména v kontextu vývoje nových technologií.Představuje nové možnosti interaktivní vizuální komunikace ve výuce. Následně vymezuje konkrétní oblast zájmu o grafické uživatelské rozhraní elektronických výukových kurzů. Popisuje postup při tvorbě GUI a technologické možnosti zpracování webové aplikace. V závěru práce je popsán vlastní návrh grafického uživatelského rozhraní edukační aplikace. cs
dc.format 43 cs
dc.format.extent 1645195 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Elektronické vzdělávání cs
dc.subject GUI cs
dc.subject Grafické uživatelské rozhraní cs
dc.subject informační architektura cs
dc.subject RIA cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject E-learning en
dc.subject GUI en
dc.subject Graphical User Interface en
dc.subject Information Architecture en
dc.subject RIA en
dc.subject Rich Internet Application en
dc.title E-learning a grafické uživatelské rozhraní edukační aplikace cs
dc.title.alternative E-learning and graphical user interface of educational application en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šácha, Milan
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.description.abstract-translated This work analyzes term e-learning, describes its existing progress, recent situation, and, to a certain extent, provides an overview of the future, particularly in new technologies development context. It also introduces new possibilities of interactive visual communication in tuition. Subsequently specifies concrete area of interest about graphical user interface of electronic educational courses. Describes the GUI production process and technology possibilities of web application processing. The end of the paper provides a solution of graphical user interface of educational application. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Vizuální komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Visual Communication en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 13164
dc.date.assigned 2008-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hučková_2009_bp.pdfBlocked 1.568Mb PDF View/Open
hučková_2009_vp.pdf 70.57Kb PDF View/Open
hučková_2009_op.pdf 99.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account