Projekt sloučení pracovišť pro efektivnější výrobu na provozu sférické optiky ve firmě Meopta-optika, a.s. Přerov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt sloučení pracovišť pro efektivnější výrobu na provozu sférické optiky ve firmě Meopta-optika, a.s. Přerov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švarcová, Jena
dc.contributor.author Kočí, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:55:34Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1066
dc.description.abstract Diplomová práce posuzuje efektivnost sloučení dvou provozů sférické optiky ve firmě Meopta-optika, a.s Přerov. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky související s výrobou, výrobním procesem, efektivitou a náklady, které uvádí odborná literatura. V analytické části je popsán současný stav výroby obou provozech, jejich nákladová analýza a je proveden rozbor kapacitního využití jednotlivých skupin pracovníků a strojů. Projektová část pak vychází z předchozí analýzy a její snahou je nalézt takové řešení, které povede k zefektivnění výroby na plánovaném sloučeném provozu. cs
dc.format 103 s., 4 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 6260886 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2026
dc.subject Efektivita cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výroba cs
dc.subject výrobní kapacita cs
dc.subject výrobní proces cs
dc.subject Effectiveness en
dc.subject Costs en
dc.subject Production en
dc.subject Production capacity en
dc.subject Manufacturing process en
dc.title Projekt sloučení pracovišť pro efektivnější výrobu na provozu sférické optiky ve firmě Meopta-optika, a.s. Přerov cs
dc.title.alternative The merger of workplaces project leading to the increase of production effectiveness in spherical optics operation of company Meopta-optika a.s. Prerov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pěcha, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.date.vskp-available 2026-05-12
dc.description.abstract-translated This master thesis the effectiveness of two spherical optics operations merger in Meopta-optika, a.s Přerov company. In theoretical part of the work there are summarized pieces of information related to production, manufacturing process, costs and effectiveness which are stated in literature. In analytical section there is described the current way of manufacturing within both operations, their cost analyses and utilization of personnel and machine capacity. The project phase of this dissertation is concluded from previous analysis and the objective is to find the best feasible solution leading to production effectiveness increase of merged operation that is planned. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3558
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kočí_2006_dp.pdfBlocked 5.970Mb PDF View/Open
kočí_2006_vp.pdf 56.85Kb PDF View/Open
kočí_2006_op.pdf 56.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account