Všeobecné referendum jako institut přímé demokracie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Všeobecné referendum jako institut přímé demokracie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřa, Miloš
dc.contributor.author Sigmundová, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:06:03Z
dc.date.available 2010-07-18T07:06:03Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10676
dc.description.abstract Teoretický rámec vymezující pojem referenda v konceptu právního státu jako instrumentu přímé demokracie zahrnující také definice souvisejících pojmů, zejména právní stát, de-mokracie, přímá demokracie a její prostředky, klasifikaci referenda. Přehled o právním zakotvení všeobecného referenda v právních řádech vybraných evropských států. Uplatnění všeobecného referenda v praxi, vyhodnocení jeho kladů a záporů referenda. Informace o alternativních modelech přímé demokracie v ČR. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 602320 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject všeobecné referendum cs
dc.subject přímá demokracie cs
dc.subject právní stát cs
dc.subject general referendum en
dc.subject direct democracy en
dc.subject rule of law en
dc.title Všeobecné referendum jako institut přímé demokracie cs
dc.title.alternative General Referendum as an Institut of Direct Democracy en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fiala, Vlastimil
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.description.abstract-translated The theoretical framework defining the concept of a referendum in the concept of the rule of law as an instrument of direct democracy, including definitions of related concepts, par-ticularly the rule of law, democracy, direct democracy and its resources, the classification of the referendum. An overview of the legal entrenchment of the general referendum in the legal systems of selected European countries. The use of referenda in general practice, the evaluation of its positives and negatives. Information on alternative models of direct de-mocracy in the Czech Republic. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12673
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
sigmundová_2009_dp.pdfBlocked 588.2Kb PDF View/Open
sigmundová_2009_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
sigmundová_2009_op.zip 19.77Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account