Program rozvoje města Olomouce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Olomouce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Drdáková, Monika cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:57:14Z
dc.date.available 2010-07-13T15:57:14Z
dc.date.issued 2006-01-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1069
dc.description.abstract Program rozvoje města je koordinující dokument demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru. V teoretické části je uveden smyl dokumentu, jeho právní aspekty a úkoly. V praktické části je zpracovaná socioekonomická anylýza města, její zhodnocení formou SWOT anylýzy, strategické cíle rozvoje města priority, opatření a katalog projektů. cs
dc.format 128 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1098104 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Program rozvoje města cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject územní plán cs
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject globální cíl cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject priorita cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject osídlení cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject A Municipal Development Programme for Olomouc en
dc.subject ground plan en
dc.subject general development en
dc.subject sustainable development en
dc.subject socioeconomic analysis en
dc.subject global aim en
dc.subject strategic aim en
dc.subject priority en
dc.subject draft measures en
dc.subject catalogue of projects en
dc.subject business activities en
dc.subject settlement tourist industry en
dc.title Program rozvoje města Olomouce cs
dc.title.alternative A Municipal Development Programme for Olomouc en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokůpek, Vladislav cs
dc.date.accepted 2006-01-30 cs
dc.description.abstract-translated The aim my Bachelor work is to elaborate A Municipal Development Programme for Olomouc. This Improvement Programme is a document that should coordinated activities of demographic, economic, social, cultural and acologic character. The teoretical part is shown purport of Improvement Programme his law aspekct and duties. In the practical part is processed socioeconomic analysis her interpretation form SWOT analysis, strategic aim developtment town, priority, measure and catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2220
dc.date.assigned 2005-10-21 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
drdáková_2006_bp.pdf 1.047Mb PDF View/Open
drdáková_2006_vp.pdf 1.406Mb PDF View/Open
drdáková_2006_op.pdf 1.388Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account