Další vzdělávání zdravotnických zaměstnanců Gerontologického centra v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Další vzdělávání zdravotnických zaměstnanců Gerontologického centra v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor cs
dc.contributor.author Križanová, Nina cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:32:09Z
dc.date.available 2010-07-18T07:32:09Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10724
dc.description.abstract Cílem bakalářská práce je popsat současný systém vzdělávání všeobecných sester na Gerontologickém centru při Krajské nemocnici T. Bati, a.s. Teoretická část bakalářské práce popisuje systém vzdělávání ve zdravotnictví v ČR a metody nezbytné pro účely zpracování praktické části. Praktická část vyžívá dotazníkového šetření, PEST analýzy a následné SWOT analýzy k získání výsledků, na jejichž základě může být zhodnocen současný systém vzdělávání v Gerontologickém centru a poté navrhnuta doporučení a případná zlepšení pro zajištění kvalitní péče. cs
dc.format 67 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2403107 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject motivace zaměstnanců cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject PEST ana-lýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Education en
dc.subject employee motivation en
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Další vzdělávání zdravotnických zaměstnanců Gerontologického centra v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. cs
dc.title.alternative Further training of medical staff at Gerontological center in Krajská nemocnice T. Bati a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šikýř, Petr cs
dc.date.accepted 2009-06-09 cs
dc.description.abstract-translated The aim of bachelor thesis is to describe the current system of education for nurses at Gerontological center in Krajská nemocnice T. Bati a.s. in Czech republic Theoretical part of thesis describes a system of education in the health service in the Czech republic and the methods necessary for the purposes of the practical part. Practical part uses questionnaire survey, PEST analysis and SWOT analysis to obtain results which are important to assess the current system of education at Gerontological center and then to suggest recommendations and possible improvements to ensure quality care. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12256
dc.date.assigned 2009-03-16 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
križanová_2009_bp.pdfBlocked 2.291Mb PDF View/Open
križanová_2009_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
križanová_2009_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account