Analýza nákladů a výnosů ve firmě Dektrade a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladů a výnosů ve firmě Dektrade a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris cs
dc.contributor.author Ciprys, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:32:23Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10725
dc.description.abstract Tato bakalářská práce, jejíž název zní Analýza nákladů a výnosů ve firmě Dektrade a.s., má za úkol analyzovat náklady a výnosy firmy, zhodnotit systém evidence a následně vytvořit jistá doporučení pro optimalizaci řízení nákladů ve společnosti a udržení silné pozice na trhu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části se zaměřuje na rozbor literár-ních pramenů pojednávajících o problematice nákladů a výnosů. Druhá část si klade za cíl samotnou analýzu, zhodnocení a doporučení firmě. Nejprve je uvedeno představení firmy, její charakteristika a cíle a analýza postavení firmy v odvětví. Následují analýzy výnosů podle divizí a odběratelů, nákladů podle dodavatelů a společné analýzy výnosů a nákladů podle oddělení a středisek. Na tyto analýzy navazuje rozbor variabilních a fixních nákladů. Konečnou fází praktické části je vyvození závěrů, hodnocení a navržení jistých opatření a doporučení v oblasti řízení nákladů a výnosů a postavení firmy na trhu. cs
dc.format 68 s., 3 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 1148221 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2039 cs
dc.subject Analýza cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject variabilní a fixní náklady cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject tržby cs
dc.subject výsledek hospodaření cs
dc.subject Analysis en
dc.subject costs en
dc.subject profits en
dc.subject variable and fix costs en
dc.subject breaking point en
dc.subject revenue en
dc.subject economy output en
dc.title Analýza nákladů a výnosů ve firmě Dektrade a.s. cs
dc.title.alternative The cost and revenues analysis of Dektrade Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hurta, Josef cs
dc.date.accepted 2009-06-08 cs
dc.date.vskp-available 2039-05-22
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis termed "The cost and revenues analysis of Dektrade Inc.'q, is focused on analyzing company's costs and profits, reviewing evidence system and consequently creating certain recommendation to optimize company cost management and keep solid market position. Bachelor thesis consists of two parts. It the first part, I focus on analysis of the literary sources, that deal with costs and profits issue. The second part is aimed at the analysis itself, abstract and recommendation for company. Company introduction, its characteristics, aims and branch standing is mentioned at first, followed by analysis of profits according to divisions and customers, analysis of costs according to suppliers and finally common profits and costs analysis according to departments and centers. Those analyses are related with analysis of variable and fixed costs. The final phase of the practical part is conclusion, assessment and suggesting certain arrangements and recommendations in a sphere of costs and profits management and company's market stance. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10811
dc.date.assigned 2009-03-16 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
ciprys_2009_bp.pdfBlocked 1.095Mb PDF View/Open
ciprys_2009_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
ciprys_2009_op.pdf 48.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account