Správní řád z hlediska vztahu ke státní sociální podpoře

DSpace Repository

Language: English čeština 

Správní řád z hlediska vztahu ke státní sociální podpoře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Dvořáková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:59:05Z
dc.date.available 2010-07-13T15:59:05Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1077
dc.description.abstract Správní řád z hlediska vztahu ke státní sociální podpoře je bakalářskou prací, která popisuje nový správní řád, jeho nejvýznamnější změny a novinky. Stěžejní část je zaměřena na vztah novely správního řádu ke zvláštním procesním úpravám, zejména pak na odlišnosti v řízení o dávkách státní sociální podpory. Odchylky od správního řízení vedoucí ke zjednodušení tohoto procesu jsou upraveny v zákoně o státní sociální podpoře. Cílem této práce je charakteristika těchto odlišností, jejich aplikace do praxe a zhodnocení ve vztahu ke správnímu řádu. cs
dc.format 59 cs
dc.format.extent 454922 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject správní řád cs
dc.subject státní sociální podpora cs
dc.subject zahájení řízení cs
dc.subject zastupování cs
dc.subject účastníci řízení cs
dc.subject oznámení o přiznání dávek cs
dc.subject rozhodnutí cs
dc.subject odvolání cs
dc.subject náklady řízení cs
dc.subject Code of Administrative Procedure en
dc.subject State Social Support en
dc.subject Commencement of proceedings en
dc.subject Representation en
dc.subject Participants in proceedings en
dc.subject Notification for state social support benefits en
dc.subject Decision en
dc.subject Appeal en
dc.subject Costs of proceedings en
dc.title Správní řád z hlediska vztahu ke státní sociální podpoře cs
dc.title.alternative Code of Administrative Procedure in relation to State Social Support en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mácová, Leona
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is called Code of Administrative Procedure in relation to State Social Support and descibes the new Code of Administrative Procedure, its the most remarkable changes and the novelties. The pivotal part is directed on to the relation between the novel Code of Administrative Procedure and the special procedural enactment, especially on the dissimilarities in the proceedings of the benefits. The exceptions of administrative procedure leading to the simplification of this process are modified in the Act on State Social Support. The aim of my thesis is to characterized these exceptions, their use in practices and the evaluation in relation to the Code of Administrative Procedure. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3608
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2006_bp.pdfBlocked 444.2Kb PDF View/Open
dvořáková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
dvořáková_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account