Projekt řešení nezaměstnanosti problémové skupiny v okresu Náchod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řešení nezaměstnanosti problémové skupiny v okresu Náchod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Novotná, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:09:11Z
dc.date.available 2010-07-18T08:09:11Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10784
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá řešením nezaměstnanosti problémové skupiny (romské menšiny) v okresu Náchod. Cílem této práce je zajistit rovné příležitosti pro romské uchazeče o zaměstnání na místním trhu práce (nediskriminační prostředí). V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se trhu práce, nezaměstnanosti, diskriminace a politiky zaměstnanosti. Obsahem analytické části je stručná charakteristika okresu Náchod, analýza nezaměstnanosti v okresu a vytipování problémových skupin uchazečů o zaměstnání. V závěrečné projektové části je zpracován projekt pro romskou menšinu. cs
dc.format 111 s., 9 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2829862 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject Úřad práce cs
dc.subject Etnicky přátelský zaměstnavatel cs
dc.subject romská menšina cs
dc.subject unemployment en
dc.subject employment policy en
dc.subject Labour office en
dc.subject Ethnic Friendly employer en
dc.subject Romany minority en
dc.title Projekt řešení nezaměstnanosti problémové skupiny v okresu Náchod cs
dc.title.alternative Project to deal with unemployment of a troubled group in the district of Náchod en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Charvát, Jan
dc.date.accepted 2009-05-27
dc.description.abstract-translated My diploma thesis deals with resolution of unemployment of a troubled group (Romany minority) in the district of Náchod. The goal of the diploma thesis is providing of equal opportunities to Romany job applicants in the local labour market (nondiscriminatory atmosphere). The theoretical part includes the findings from the sphere of labour market, unemployment, discrimination and employment policy. The analytical section contains the brief characteristics of distric of Náchod, the unemployment analysis in the distric of Náchod and the indication to troubled groups of job applicants. The final project section includes a project to the Romany minority. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11162
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2009_dp.pdfBlocked 2.698Mb PDF View/Open
novotná_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2009_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account