Analýza podnikatelského prostředí firmy Motorest Zádveřice a příprava na vstup do EU

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza podnikatelského prostředí firmy Motorest Zádveřice a příprava na vstup do EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor cs
dc.contributor.author Koňárková, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:59:16Z
dc.date.available 2010-07-13T15:59:16Z
dc.date.issued 2005-05-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1078
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je analyzovat podnikatelské prostředí firmy Motorest Zádveřice a zhodnotit, jak se firma připravovala na vstup do EU. Ve své práci bych chtěla nejprve charakterizovat činnosti podniku před vstupem do EU, které provedl v souladu s právem Evropských společenství. Na základě dotazníků určených pro zákazníky motorestu a zaměstnance, provedu průzkum trhu. Informace získané z dotazníků, z rozhovoru s majitelem firmy a z podnikových písemností mi poslouží jako podklad pro vypracování SWOT analýzy. Na závěr bych chtěla zhodnotit silné a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí a navrhnout opatření ke zvýšení efektivnosti činnosti firmy Motorest Zádveřice. cs
dc.format 54 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 486585 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject podnik cs
dc.subject podnikatelské prostředí cs
dc.subject restaurace cs
dc.subject kritické body cs
dc.subject průzkum trhu cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject analýza cs
dc.subject silné a slabé stránky firmy cs
dc.subject příležitosti a ohrožení cs
dc.subject the company en
dc.subject the business surroundings en
dc.subject the restaurant en
dc.subject the critical control points en
dc.subject the market research en
dc.subject the questionnaire en
dc.subject the analysis en
dc.subject the strong and weak points of the company en
dc.subject the opportunitties and threats en
dc.title Analýza podnikatelského prostředí firmy Motorest Zádveřice a příprava na vstup do EU cs
dc.title.alternative The analysis of the business surroundings of the firm Motorest Zádveřice and preparation for entry to the EU en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-06-02 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma project is to analyse the business surroundings of the firm Motorest Zádveřice and to give some information about its preparation before the entry to the EU. As the methods of the research I will use questionnaires for customers, for employees and interview with proprietor of the company. The results from research and information from materials of the company I will use in the SWOT analysis. In the SWOT analysis I would like to evaluate strong and weak points of the firm and opportunitties and threats from outer surroundings. In the end I will recommend arrangement, which can help to increase effectiveness of the firm's activity. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2027
dc.date.assigned 2005-02-08 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
koňárková_2006_bp.pdfBlocked 475.1Kb PDF View/Open
koňárková_2006_vp.pdf 156.6Kb PDF View/Open
koňárková_2006_op.pdf 226.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account