Návrh procesu výroby tmelů s využitím simulačního prostředí Witness

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh procesu výroby tmelů s využitím simulačního prostředí Witness

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav cs
dc.contributor.author Slabik, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:38:36Z
dc.date.available 2010-07-18T08:38:36Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10841
dc.description.abstract Práce pojednává o použití simulačního prostředí Witness, při návrhu výrobní technologie pro nový typ materiálu ve firmě D PLAST-EFTEC a.s. Jejím hlavním cílem je nalezení pokud možno co nejlepšího poměru mezi cenou a efektivitou navrhovaného procesu. Modely procesu byly sestaveny na základě zkušeností s výrobou v mateřské společnosti EFTEC AG a zkušeností pracovníků výše zmíněné společnosti. Jelikož se jedná o zatím v praxi neozkoušenou výrobu, tak modely používají data získaná ze stávají technologie, které je z části podobná. A pro doplnění potřebných informací jsou použity zkušenosti z laboratorního testování. V simulacích jednu z podstatných rolí hraje čas potřebný pro provádění výstupní kontroly, který je nutný hlavně pro počáteční fáze výroby. Aby byly výsledky porovnatelné je tato výstupní kontrola používána ve všech modelech. Modely jsou sestaveny tak, aby pokud možno co nejvíce respektovali realitu. cs
dc.format 62 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1905487 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Keywords: Witness en
dc.subject discreet simulation en
dc.subject modeling en
dc.subject Witness cs
dc.subject diskrétní simulace cs
dc.subject modelování cs
dc.title Návrh procesu výroby tmelů s využitím simulačního prostředí Witness cs
dc.title.alternative Proposal of the manufacturing process of mastics using Witness simulation environment. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vinter, Ondřej cs
dc.date.accepted 2009-06-16 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the use of WITNESS simulation environment in the case of modeling new manufacturing technology for new type of material in the company D PLAST-EFTEC a.s Main objective of this work is to find best proportion of costs in comparison to effectiveness of the proposed process. Models of process have been prepared on the base of experience with manufacture in parent company EFTEC AG and on the base of knowledge of DPLAST-EFTECs staff. Since this is practically untested process at this time, data used in models were got from similar technology, which is installed in their plant. More specific data were also collected from laboratory testing. Time of output control was crucial element for simulation, because this time is quite long in the compare of process cycle. It was necessary to calculate with same time for all models to made conclusions comparable. Finally, the models were made as realistic as it was possible. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12528
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
slabik_2009_dp.pdfBlocked 1.817Mb PDF View/Open
slabik_2009_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
slabik_2009_op.doc 258.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account