CSR Project Implementation in DHL Express CZ and its Impact on Stakeholders

DSpace Repository

Language: English čeština 

CSR Project Implementation in DHL Express CZ and its Impact on Stakeholders

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomancová, Lucie
dc.contributor.author Ročiaková, Nina
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:44:32Z
dc.date.available 2010-07-18T08:44:32Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10857
dc.description.abstract Cieľom tejto práce je navrnúť projekty v rámci Spoločenskej Zodpovenosti Firiem (SZF), ktoré môžu byť zavedené v organizácii DHL Express CZ, zdôrazniť kľúčových stakehol-drov a ich vplyv na spoločnosť. Prvá časť obsahuje teoretické poznatky o SZF, postup ako implementovať tento koncept do jadra spoločnosti a uvádza príklady aktivít ktoré môžu spoločnosti vykonávať. Druhá časť popisuje súčastnú realitu v rámci SZF (celostvetovo a v Českej Republike) a analyzuje situáciu v DHL Express CZ. Posledná časť pozostáva z dvoch kapitol. V prvej sú uvedené výsledky výzkumu, medzi univerzitnými študentami a zákaznikmi, ktorého cieľ bolo zistiť povedomie o SZF, dôležitosť tohto konceptu pre dané skupiny, atď. V druhej kapitole sú konkrétne návrhy na projekty v rámci oblasti bizni-su, personálnej, komunitnej a životného prostredia, rozvrhnuté na kľúčových stakeholdrov, postupy zavedenia, potrebné zdroje či benefity. cs
dc.format 100 cs
dc.format.extent 3523779 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ekonomická a Sociálna oblasť cs
dc.subject Etika cs
dc.subject Hodnoty cs
dc.subject Spoločenská zodpovednosť firiem cs
dc.subject Stakeholders cs
dc.subject Transparentnosť cs
dc.subject Udržateľnosť cs
dc.subject Životné prostredie cs
dc.subject Business en
dc.subject Community en
dc.subject Corporate Social Responsibility en
dc.subject CSR en
dc.subject Economic en
dc.subject Ethics en
dc.subject Environmental en
dc.subject Governance en
dc.subject Impact en
dc.subject Partnerships en
dc.subject Social en
dc.subject Society en
dc.subject Stakeholders en
dc.subject Sustainability en
dc.subject Transparency en
dc.subject Values en
dc.title CSR Project Implementation in DHL Express CZ and its Impact on Stakeholders cs
dc.title.alternative CSR Project Implementation in DHL Express CZ and its Impact on Stakeholders en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dytrt, Zdeněk
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to outline projects within Corporate Social Responsibility (CSR), focusing on what can be implemented in the organization DHL Express CZ and to point out key stakeholders and its impact. The first part is focused on gaining theoretical know-ledge about CSR, how to implement this concept into the core business and give examples of concrete initiatives which organizations can do. The second part is focused on current situation within CSR and shows concrete case studies globally and in the Czech Republic as well as to analyze the situation in DHL Express CZ. The last part consists of two chap-ters. In the first chapter is the research among university students and customers, aimed at finding the awareness of CSR, its relevance for these groups, In the second chapter are suggestions for concrete projects within Business, People, Community and Environment areas outlined with targeted stakeholders, action steps, needed resources or benefits. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11548
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ročiaková_2009_dp.pdf 3.360Mb PDF View/Open
ročiaková_2009_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
ročiaková_2009_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account