Bezpečnost maqnetických karet a možnosti jejich využití.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnost maqnetických karet a možnosti jejich využití.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Sedláček, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:27:18Z
dc.date.available 2010-07-18T09:27:18Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10924
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na vývoj platebních karet a jeho systému. Dále se práce zabývá zabezpečením platebních karet a použitými technologiemi pro zabezpečení, které autor rozebírá a poukazuje na překonání tohoto systému zabezpečení. Část práce je zaměřena na návody z internetu týkající se zabezpečení a v závěrečné části je uvedeno jak zabránit možnému překonání současného zabezpečovacího systému platebních karet. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 1424098 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject credit cards en
dc.subject magnetic cards en
dc.subject magnetic stripe en
dc.subject magnetic card leader en
dc.subject platební karty cs
dc.subject magnetické karty cs
dc.subject magnetický proužek cs
dc.subject čtečka magnetických karet cs
dc.title Bezpečnost maqnetických karet a možnosti jejich využití. cs
dc.title.alternative Magnetic's card security and their's using. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the development of payment cards and systems. Furthermore, the work deals with the security of payment cards and technologies used for security, which the author discusses and points to the overcoming of this system security. Part of the work is focused on instructions from the internet regarding the security and the final section is given to prevent possible to overcome the current security system cards. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11159
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject platební karty cs
local.subject payment cards en


Files in this item

Files Size Format View
sedláček_2009_bp.pdfBlocked 1.358Mb PDF View/Open
sedláček_2009_vp.doc 285Kb Microsoft Word View/Open
sedláček_2009_op.pdf 393.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account