Postavení a role rodiny v reklamě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postavení a role rodiny v reklamě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podlešák, Petr
dc.contributor.author Buzková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:28:23Z
dc.date.available 2010-07-18T09:28:23Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10927
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Postavení a role rodiny v reklamě" se zabývá pojetím a zobrazováním rodinného modelu a prostředí v rámci marketingových komunikací, konkrétně v televizních reklamních spotech. Práce zkoumá nejen rodinu jako nástroj reklamního sdělení, ale také jednotlivé role otce a matky v souvislosti s rodinným modelem ale i spotřebitelským chováním. cs
dc.format 56 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2593833 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject reklama cs
dc.subject televizní reklama cs
dc.subject reklamní spot cs
dc.subject rodina cs
dc.subject otec cs
dc.subject matka cs
dc.subject děti cs
dc.subject Advertising en
dc.subject television advertising en
dc.subject television commercials en
dc.subject family en
dc.subject father en
dc.subject mother en
dc.subject children en
dc.title Postavení a role rodiny v reklamě cs
dc.title.alternative Position and role of the family in advertising en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zavřelová, Veronika
dc.date.accepted 2009-06-01
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor thesis "Position and role of the family in advertising'q deals with the conception and portrayal of the family structure and its environment within the marketing communications, concretely within the television commercials. The bachelor thesis studies not only family as a tool of advertisement but also the particular roles of father and mother in the context of the family structure and also the consumer's behaviour. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10493
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
buzková_2009_bp.pdfBlocked 2.473Mb PDF View/Open
buzková_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
buzková_2009_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account