Analýza fluktuace zaměstnanců ve společnosti Precheza, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza fluktuace zaměstnanců ve společnosti Precheza, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Smolková, Dagmar
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:57:18Z
dc.date.available 2012-02-17T13:50:14Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10977
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na určení příčin fluktuace zaměstnanců ve společnosti Precheza, a.s. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou uvedeny teoretické poznatky zaměřené na motivaci, spokojenost, výkonnost a fluktuaci zaměstnanců. V analytické části je představena firma a její personální řízení. Pro zjištění spokojenosti zaměstnanců a možných příčin jejich odchodů byl využit dotazníkový průzkum. Na základě získaných informací byla navrhnuta doporučení, která by firmě mohla pomoci snížit fluktuaci zaměstnanců. cs
dc.format 64 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5167695 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 22.05.2011
dc.subject Zaměstnanci cs
dc.subject fluktuace cs
dc.subject péče o pracovníky cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject Employees en
dc.subject employee turnover en
dc.subject employee care en
dc.subject job satisfaction en
dc.subject human resource management en
dc.title Analýza fluktuace zaměstnanců ve společnosti Precheza, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of employee turnover in the company Precheza, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krenar, Petr
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on determination of employee turnover causations in Precheza, a.s. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Knowledge aimed the motivation, satisfaction, efficiency and employee turnover are introduced in theoretical part. The company and its resource management are described in analytical part. I introduced a questionnaire survey to find out employees' job satisfaction and employee turnover reasons. I have proposed recommendation on the basis of gained information. This recommendation can help the company to reduce its employee turnover. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11744
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
smolková_2009_bp.pdf 4.928Mb PDF View/Open
smolková_2009_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
smolková_2009_op.pdf 29.84Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account