Analýza vztahů motivačních faktorů pracovní výkonnosti zaměstnanců a spokojenosti s příjmy ve vybrané firmě.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vztahů motivačních faktorů pracovní výkonnosti zaměstnanců a spokojenosti s příjmy ve vybrané firmě.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Miloslav
dc.contributor.author Štach, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:14:27Z
dc.date.issued 2009-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11001
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce popisuje motivační faktory, které mohou ovlivňovat pracovní výkon zaměstnanců.Blíže je pak zaměřena na motivační faktor hmotné odměny, kdy formou dotazníkového šetření bylo zjišťováno mezi zaměstnanci Kabel-elektro s.r.o., jak jsou spokojeni zaměstanci s příjmy za vykonanou práci v návaznosti na délku zaměstananosti ve společnosti či požadovaném vysokém pracovním nasazení. cs
dc.format 48s. cs
dc.format.extent 927036 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 26.05.2039
dc.subject motivační faktor cs
dc.subject mzda cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject keywords:motivational factor en
dc.subject wage en
dc.subject questionnaire en
dc.title Analýza vztahů motivačních faktorů pracovní výkonnosti zaměstnanců a spokojenosti s příjmy ve vybrané firmě. cs
dc.title.alternative Relationship analysis of efficiency-motivating factors of employees and salary satisfaction in the chosen firm. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bláha, Miroslav
dc.date.accepted 2009-06-12
dc.date.vskp-available 2039-05-26
dc.description.abstract-translated The submitted bach elor's thesis describes motivating factors, which may influence the employee's performance. It's closer focused on factors of matarially rewards, where by a form of questionnaire employees were investigated, how the are satisfied with their wages for the the work done, compared to the duration of being within the company or the required labor deployment. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13216
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
štach_2009_bp.pdfBlocked 905.3Kb PDF View/Open
štach_2009_op.zip 19.61Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account