Analýza úpadku českého obuvnictví v souvislosti s čínskou expanzí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza úpadku českého obuvnictví v souvislosti s čínskou expanzí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kloudová, Jitka cs
dc.contributor.author Trčková, Blanka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:09:44Z
dc.date.available 2010-07-13T16:09:44Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1101
dc.description.abstract Tato práce sleduje vývoj obuvnictví v České republice v průběhu let 1999 až 2005, srovnává jej s vývojem obuvnictví v Evropské unii. Zachycuje, jak vlivem globalizace dochází především působením ceny k přesunu výroby obuvi z Evropy do jihovýchodní Asie. Pomocí trendové analýzy stanovuje budoucí vývoj české obuvnické výroby a spotřeby obuvi na osobu. Analyzuje statistické údaje o importu a exportu obuvi jak na území ČR, tak na území celé Evropské unie. Stanovuje možné směry další existence výroby obuvi v Čechách a v této souvislosti se zmiňuje o problematice dětské obuvi. Pro obchodníky, kteří mají v úmyslu dovážet obuv z Číny nebo pro výrobce, kteří by chtěli obuv v této oblasti vyrábět, jsou v práci nastíněna základní fakta, jež jim mohou sloužit jako vstupní informace pro tento záměr. cs
dc.format 68 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1103539 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Obuv cs
dc.subject výroba cs
dc.subject analýza cs
dc.subject spotřeba cs
dc.subject Čína cs
dc.subject Footwear en
dc.subject production en
dc.subject analysis en
dc.subject consumption en
dc.subject China en
dc.title Analýza úpadku českého obuvnictví v souvislosti s čínskou expanzí cs
dc.title.alternative Analysis of Czech Shoemaking Trade Decline in Connection with Chinese Expansion en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gürtler, Milan cs
dc.date.accepted 2006-06-15 cs
dc.description.abstract-translated This thesis monitors the shoemaking-trade development in the Czech Republic from 1999 to 2005, comparing it with the shoemaking-trade development in the European Union. It takes down how the shoe production is being transmitted to the Southeast Asia under the influence of the globalization and especially owed to the price impact. With the help of the trend analysis it is setting down the trends of the future Czech shoemaking trade development and of the shoe consumption per head. It analyzes the statistical data on shoe imports and exports both in the Czech Republic and in the EU. It provides the possible ways for further shoe production existence in the Czech Republic and in the connection it mentions the children shoes problem. There are also presented basic facts in this thesis, which can serve as an entry information for tradesman, who intend to import footwear from China or for producers who consider the possibility of production in this territory. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3910
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
trčková_2006_bp.pdfBlocked 1.052Mb PDF View/Open
trčková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
trčková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account