Vyhodnocení konkurenčních úvěrových produktů vybraných bank v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vyhodnocení konkurenčních úvěrových produktů vybraných bank v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kameníková, Blanka
dc.contributor.author Borská, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:24:22Z
dc.date.available 2012-02-17T13:50:17Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11024
dc.description.abstract Úvodem bych chtěla stručně popsat, čím se budu zabývat ve své bakalářské práci. Vybrala jsem si téma, i vzhledem ke své současné práci, ve kterém bych chtěla vyhodnotit možnosti financování podniku, porovnáním produktů krátkodobého a střednědobého financování podniku a pokusím se je doplnit o další možné vylepšení vzhledem ke klientům, ale zároveň se pokusím o vylepšení úvěrového procesu ve vztahu k bance. Klienti chtějí mít co nejrychleji vyřízený požadavek na úvěr za co nejpříznivějších podmínek, banka zase na druhé straně musí určitým způsobem vyhodnotit riziko a úvěr musí být pro banku výnosný. Nejdříve bych chtěla poskytnout základní informace k vybraným úvěrovým produktům, které banky nabízí a následně porovnám jejich parametry, vyhodnotím nejvýhodnější produkty a pokusím se navrhnout případná zlepšení. Budu porovnávat produkty následujících čtyř peněžních ústavů - KB, ČSOB, Raiffeisenbank, Ge Money Bank. cs
dc.format 71 s., 9 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2783381 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2011
dc.subject Směnka cs
dc.subject úvěr cs
dc.subject povolený debet cs
dc.subject riziko cs
dc.subject zástava cs
dc.subject finanční výkazy cs
dc.subject kreditní obrat cs
dc.subject Bill of exchange en
dc.subject loan en
dc.subject overdraft en
dc.subject risk en
dc.subject collateral en
dc.subject financial statements en
dc.subject credit turnover en
dc.title Vyhodnocení konkurenčních úvěrových produktů vybraných bank v ČR cs
dc.title.alternative Evaluation of Competitive Loan Products in Selected Banks in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Coufalová, Květoslava
dc.date.accepted 2009-06-11
dc.description.abstract-translated As introduction I would like to describe, what I will deal with in my bachelor work. I chose the theme, also because of my current job, in which I would like to analyse posibility of company' s financing, comparison of products of short and mediumterm financing and I will try to complete with other possible improvement with regard to the clients, along with I will try to improve loan process with regard to a bank. The clients want to dispose requirement for a loan very quickly with the most favourable conditions, on the other hand a bank has to analyse a credit risk in some way and loans must be profitable for a bank. First of all I would like to give basic information of chosen loan products, that banks offer, I will compare their parameters, I will analyse the most favourable products and I will suggest possible improvements. I will compare product of four financial institutions - KB, ČSOB, Raiffeisen Bank, Ge Money Bank. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12810
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
borská_2009_bp.pdfBlocked 2.654Mb PDF View/Open
borská_2009_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
borská_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account