Analýza hospodaření obce Všemina v letech 2005-2007 s návrhem na zlepšení hospodaření

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza hospodaření obce Všemina v letech 2005-2007 s návrhem na zlepšení hospodaření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filipec, Jiří
dc.contributor.author Vrchovská, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:26:17Z
dc.date.available 2010-07-18T10:26:17Z
dc.date.issued 2008-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11028
dc.description.abstract V bakalářské práci je hodnoceno hospodaření obce Všemina v průběhu let 2005-2007. Teoretická část vysvětluje obecně pojmy jako je obec, rozpočet obce, majetek a finanční struktura obce. Přičemž v analytické části jsou tyto obecné pojmy převedeny na obec Všemina, hodnocení je pojato formou analýzy. Předmětem analýzy je majetek a zdroje krytí obce, hodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce. Zadluženost obce je vyjádřena ukazatelem dluhové služby. V práci je zahrnut i projekt výstavby kanalizace a čističky odpadních vod, který má obec v plánu realizovat. cs
dc.format 93 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1040423 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Obec cs
dc.subject rozpočet obce cs
dc.subject sestavování rozpočtu cs
dc.subject plnění rozpočtu cs
dc.subject majetek obce cs
dc.subject příjmy obce cs
dc.subject výdaje obce cs
dc.subject ukazatel dluhové služby cs
dc.subject projekt cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Logframe cs
dc.subject Municipality en
dc.subject the budget of the municipality en
dc.subject the compilation of the budget en
dc.subject possession of village en
dc.subject the performance of the budget en
dc.subject the receipts of the village en
dc.subject the expenditures of the village en
dc.subject indicator of debt's service en
dc.subject plan en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Logframe en
dc.title Analýza hospodaření obce Všemina v letech 2005-2007 s návrhem na zlepšení hospodaření cs
dc.title.alternative Analysis of economy municipality Vsemina in years 2005-2007 with proposal on improvement of economy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janáčová, Radana
dc.date.accepted 2009-01-13
dc.description.abstract-translated Bachelor work evaluates management of the Vsemina municipality during the years 2005-2007. The theoretical part explains definitions like municipality, budget of municipality, possession and financial structure of the municipality whereas in the analytic part these definitions are applied on the municipality of Vsemina itself. Evaluation is done by the form of analysis. The subject of the analysis is the possession of the municipality and the sources of covering the municipality, evaluation of the budget performance of receipts and expenditure. Indebtedness of the municipality is expressed by the indicator of debt's service. In this work is also included a project of drainage and sewerage plant construction which the municipality intends to realize. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 10416
dc.date.assigned 2008-10-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vrchovská_2009_bp.pdfBlocked 1016.Kb PDF View/Open
vrchovská_2009_vp.doc 67.5Kb Microsoft Word View/Open
vrchovská_2009_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account