Program rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Maisová, Monika cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:10:13Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1102
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tvorbou Programu rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou, které se rozkládá na jižní Moravě. Práce se skládá ze dvou částí. V první části práce provedu legislativní průzkum a vymezím základní pojmy. V druhé části práce shrnu současný stav města pomocí SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení), dále navrhnu možná řešení (opatření) směřující ke zlepšení rozvoje města a vypracuji vzorový katalog individuálních projektů. cs
dc.format 94 s., 3 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 3267322 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2036 cs
dc.subject Město Hrušovany nad Jevišovkou cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject cíle cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Hrušovany nad Jevišovkou city en
dc.subject regional developement en
dc.subject programm of developement of the city en
dc.subject social-economic analysis en
dc.subject goals en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject procuration en
dc.subject standard cataloque of the projects en
dc.title Program rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou cs
dc.title.alternative Programm of developement of the Hrušovany nad Jevišovkou city en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich cs
dc.date.accepted 2006-06-15 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The Bachelor's work deals with creation of a developement programm of the Hrušovany nad Jeviškovou city, which is placed in South Moravia. The work itself has two parts. In the first part I will make legislative research and I will define basic notions. In the second part I will sum up the current state of the city through the SWOT analysis (strength, weaknesses, opportunities and threats). Further I will suggest possible solutions which should lead to an improvement of the developement of the city and I will create a standard cataloque of a individual projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3665
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
maisová_2006_bp.pdfBlocked 3.115Mb PDF View/Open
maisová_2006_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
maisová_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account