Příprava 1-monoacylglycerolu z kyseliny perfluoroundekanové a testování antimikrobní aktivity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava 1-monoacylglycerolu z kyseliny perfluoroundekanové a testování antimikrobní aktivity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janiš, Rahula
dc.contributor.author Němcová, Zdenka
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:13:56Z
dc.date.available 2010-07-18T12:13:56Z
dc.date.issued 2010-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11075
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na přípravu 1-monoacylglycerolu z perfluoroundekanové kyseliny. 1- monoacylglycerol byl připraven adicí kyseliny na glycidol nukleofilním otevřením epoxidového kruhu za přítomnosti chromitého katalyzátoru. Po rekrystalizaci z ethanolu bylo dosaženo 90% konverze. K analytické charakterizaci byly použity metody TLC a HPLC. Dále je práce zaměřena na testování vyrobeného produktu na antimikrobní aktivitu vůči vybraným druhům bakterií a plísní. U všech grampozitivních bakterií byl prokázán inhibiční účinek především u koncentrací 1000 ug/ml a 1500 ug/ml. Nejvíce 1-monoacylglycerol kyseliny perfluoroundekanové působil na Bacillus subtilis. U gramnegativních bakterií nebyl inhibiční účinek prokázán. U plísní byl zaznamenán se zvyšující se koncentrací snižující se index růstu u všech druhů testovaných plísní. U Alternaria alternata a Penicillium roquerforti nebyl při nejvyšší koncentraci 1500 ug/ml zaznamenán růst ani po 12 dnech testování. cs
dc.format 66 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3064854 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject perfluorované deriváty cs
dc.subject 1-monoacylglycerol cs
dc.subject antimikrobní aktivita cs
dc.subject TLC cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject perfluorinated derivatives en
dc.subject 1-monoacylglycerol en
dc.subject anti-microbial activity en
dc.subject TLC en
dc.subject HPLC en
dc.title Příprava 1-monoacylglycerolu z kyseliny perfluoroundekanové a testování antimikrobní aktivity cs
dc.title.alternative Preparation 1-monoacylglycerol from perfluoroundecanoic acid and testing anti-microbial activity en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Doležalová, Magda
dc.date.accepted 2010-06-01
dc.description.abstract-translated This work is focused on preparation of 1-monoacylglycerol from perfluoroundecanoic acid. 1- monoacylglycerol was prepared by the addition of the acid to glycidol by nucleophilic epoxide ring opening catalyzed by Cr3+ catalyst. After recrystallization from ethanol 90 % coversion was achieved. Reaction products were characterized by TLC and HPLC. Further the work is focused on testing prepared products on anti-microbial activity against selected species of bacteria and fungi. Activity of MAG was pronounced especially against Gram-positive bacteria with Bacillus subtilis as the most sensitive bacteria. The highest concentration tested (1000 ug/ml and 1500 ug/ml) caused a complete inhibition of all Gram-positive species On the contrary, Gram-negative bacteria were found to be resistant to perfluorinated MAG. It was recorded that with increasing concentration of 1-monoacylglycerol the growth index of all tested filamentous fungi decreased. There was no growth of Alternaria alternata and Penicillium roquerforti recorded at the highest concentration of MAG (1500 ug/ml) not even after 12 day of testing. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/205 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and economics of fat, detergent and cosmetics production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14692
dc.date.assigned 2010-02-22
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
němcová_2010_dp.pdf 2.922Mb PDF View/Open
němcová_2010_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
němcová_2010_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account