Houževnatost polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Houževnatost polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Raab, Miroslav
dc.contributor.author Elisek, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:14:38Z
dc.date.available 2010-07-13T16:14:38Z
dc.date.issued 2006-04-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1110
dc.description.abstract Houževnatost série polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu byla hodnocena v závislosti na strukturních modifikacích, teplotě a zkušebních podmínkách. Instrumentované rázové kladivo, přístup soudobé lomové mechaniky a výpočtové postupy na principu konečných prvků byly zvoleny pro experimentální měření a teoretickou analýzu výsledků. Zatímco modifikace kaučukem a specifickým nukleačním činidlem typu beta způsobily zřetelný pokles teploty křehnutí v porovnání s čistým polypropylenem, opačný účinek byl zjištěn pro polypropylen vyztužený krátkými skleněnými vlákny. Na základě experimentálních závislostí síla-průhyb a mikroskopického vyšetření lomových ploch byla navržena fyzikální interpretace experimentálních výsledků. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Polypropylen cs
dc.subject strukturní modifikace cs
dc.subject lomová houževnatost cs
dc.subject součinitel intenzity napětí cs
dc.subject J-integrál cs
dc.subject instrumentované Charpyho rázové kladivo cs
dc.subject metoda konečných prvků cs
dc.subject Polypropylene en
dc.subject structure modifications en
dc.subject fracture toughness en
dc.subject stress intensity factor en
dc.subject J-integral en
dc.subject instrumented Charpy pendulum en
dc.subject finite element methods en
dc.title Houževnatost polymerních materiálů na bázi izotaktického polypropylenu cs
dc.title.alternative Toughness of polymeric materials derived from isotactic polypropylene en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2006-05-16
dc.description.abstract-translated Toughness of a series of polymeric materials derived from isotactic polypropylene was examined as a function of structure modifications, temperature and test conditions. An instrumented impact tester, contemporary approach of fracture mechanics and a finite-element computational method were used for the experimental measurements and theoretical analysis. While rubber modification and specific beta-nucleation caused a marked decrease of brittle temperature as compared to the neat polypropylene, an opposite effect was found for the polypropylene reinforced with short glass fibers. A physical interpretation of the obtained results has been offered based on the experimental force-deflection traces and microscopic examination of fracture surfaces. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 4370
dc.date.assigned 1998-10-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
elisek_2006_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open
elisek_2006_op.zip 2.550Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account