1. Teoretická část - Nové trendy v digitální kinematografii, srovnání s klasickou kinematografií 2. Praktická část - Kamera na hraném filmu "Rytířství" - Romance rytířské doby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část - Nové trendy v digitální kinematografii, srovnání s klasickou kinematografií 2. Praktická část - Kamera na hraném filmu "Rytířství" - Romance rytířské doby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fandli, Juraj
dc.contributor.author Rylka, Marian
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:32:54Z
dc.date.available 2010-07-18T12:32:54Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11115
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá novými trendy v digitální kinematografii a v širším kontextu i srovnáním s kinematografií klasickou. Tématem se budu zabývat jak v rovine kulturnefilosofické, dotknu se zmen ve spolecnosti a posunu ve vnímání audiovizuálního díla, tak i v rovine technické. Ta se bude týkat jednak primárního záznamu na digitální médium, ale i digitalizací kinosálu, jako jedné ze zásadních otázek soucasnosti. Technická část textu má mnohdy úvahové intermezzo, aby byla splnena mnou nastavená podmínka, co možná nejvetší nadcasovosti rozebírané problematiky. cs
dc.format 59 stran cs
dc.format.extent 5773326 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject digitální kinematografie cs
dc.subject klasická kinematografie cs
dc.subject digitalizace kinosálu cs
dc.subject audiovizuální dílo cs
dc.subject televize cs
dc.subject kameraman cs
dc.subject filmová kamera cs
dc.subject digitální kamera cs
dc.subject digital cinematography en
dc.subject classic cinematography en
dc.subject digitizing of cinemas en
dc.subject audiovisual work en
dc.subject television en
dc.subject cinematographer en
dc.subject motion picture camera en
dc.subject digital camera en
dc.title 1. Teoretická část - Nové trendy v digitální kinematografii, srovnání s klasickou kinematografií 2. Praktická část - Kamera na hraném filmu "Rytířství" - Romance rytířské doby cs
dc.title.alternative 1. Teoretic part - New trends in digital cinematography, comparision to classical cinematography 2. Practical part - Director of photography on feature film "Knighthood" en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hardoš, Jozef
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated This graduation theses describes new trends in the digital cinematography and in a wider context of the classic cinematography and their mutual comparation. I will describe the theme in a cultural and phylosophical field as well as in a technical field, I will also mention changes in a society and changes in a perception of the audiovisual work. The technical field will be concerned with a primary record on a digital medium as well as digitizing of cinemas as a one of the principle question of the present. As I wanted to write this theses as much as dateless in context of analysing and describing problems, the technical part of the text often contains an intermezzo of consideration and meditation. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/183 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Kamera cs
dc.thesis.degree-discipline Film Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 13851
dc.date.assigned 2010-01-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rylka_2010_dp.pdf 5.505Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account