Konstrukční návrh vstřikovací formy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Konstrukční návrh vstřikovací formy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šanda, Štěpán
dc.contributor.author Jurásek, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:35:37Z
dc.date.available 2010-07-18T12:35:37Z
dc.date.issued 2010-06-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11122
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením vstřikovací formy pro plastový vý-robek. V teoretické části je popsána technologie vstřikování, rozdělení polymerních materi-álů a hlavní části vstřikovacího stroje. Dále popisuje obecné zásady pro konstrukci vstřiko-vaných výrobků a vstřikovacích forem. V praktické části je vypracován konstrukční návrh pro zadaný plastový výrobek. Návrh je vytvořen pomocí 3D softwaru. cs
dc.format 69 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1987300 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vstřikování cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject injection en
dc.subject injection mold en
dc.title Konstrukční návrh vstřikovací formy cs
dc.title.alternative Design of Injection Mould en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staněk, Michal
dc.date.accepted 2010-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor assignment concerns structural design of injection mold for plastic product. Within the theoretical part I have described the technology of injection, sorting the poly-meric materials as well as main part of the injection mold. Furthermore I have described general rules for construction of injected products and injection molds. Within the practical part I have elaborated structural project for given plastic product. The project is created by 3D software. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 11895
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jurásek_2010_bp.pdf 1.895Mb PDF View/Open
jurásek_2010_vp.pdf 77.16Kb PDF View/Open
jurásek_2010_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account