Inovace systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 ve firmě JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inovace systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 ve firmě JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdina, Josef
dc.contributor.author Zimáček, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:46:37Z
dc.date.available 2010-07-18T12:46:37Z
dc.date.issued 2010-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11137
dc.description.abstract Tato diplomová práce na téma Inovace systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 ve firmě JAVORNÍK-CZ-PLUS,s.r.o. se zaobírá jedním z nejdůležitějších oborů u jakékoli průmyslové výroby. Tímto oborem je řízení jakosti. Především je zde kladen důraz na to, abychom si uvědomili, že pro firmu, která chce prosperovat a být v popředí před konkuren-cí, musí být kvalita výrobku samozřejmostí. Úkolem managementu pak je, aby se jakost ve výrobě stále zvyšovala, zaváděly se nové systémy řízení jakosti, které povedou k dalšímu zkvalitnění celého výrobního procesu. Společnost JAVORNÍK-CZ-PLUS,s.r.o. je význam-ným výrobcem a dodavatelem dřevěných euro oken. Cílem této práce je zkvalitnění finálního výrobku inovačními prostředky systémů jakosti. Teoretická část se zaobírá popisem norem a systémů managementu jakosti cs
dc.format 74 s. , 7.s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3559432 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jakost cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject výroba cs
dc.subject norma cs
dc.subject systém řízení jakosti cs
dc.subject vedení společnosti cs
dc.subject okno cs
dc.subject JAVORNÍK-CZ-PLUS cs
dc.subject s.r.o. cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject management cs
dc.subject quality control en
dc.subject production en
dc.subject standards en
dc.subject quality management system en
dc.subject quality window en
dc.subject JAVORNÍK-CZ-PLUS en
dc.subject Ltd en
dc.title Inovace systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 ve firmě JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. cs
dc.title.alternative Innovation of quality ČSN EN ISO 9001:2008 in the company JAVORNÍK-PLUS-CZ s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Javořík, Jakub
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated This thesis on Innovation quality system ČSN EN ISO 9001:2008 in the company JAVORNÍK-GB-PLUS, Ltd deals with one of the most important fields in any industrial production. This domain is quality control. Particular emphasis is placed on it, we realize that for business to thrive and be at the forefront of the competition, product quality must be commonplace. The task of management is then that the quality of production is still in-creasing, introducing new quality management systems, which will lead to further improve the manufacturing process. Company JAVORNÍK-CZ-PLUS, Ltd. is a leading manufactu-rer and supplier of wooden windows euro. The aim of this work is to improve the quality of the finished product innovation means quality systems and thereby significantly reduce the number of complaints. The theoretical part deals with the description of standards and qua-lity management systems. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 14242
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zimáček_2010_dp.pdf 3.394Mb PDF View/Open
zimáček_2010_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
zimáček_2010_op.pdf 41.57Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account