Projekt využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy ABC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy ABC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Kalčíková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-18T12:54:30Z
dc.date.available 2010-07-18T12:54:30Z
dc.date.issued 2010-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11153
dc.description.abstract Má diplomová práce se zabývá využíváním nástrojů marketingové komunikace, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ABC. Diplomová práce je rozdělena do dvou častí: teoretické a praktické. V teoretické části vysvětluji základní pojmy z oblasti marketingu a konkurenceschopnosti. V praktické části věnuji pozornost představení společnosti ABC a nástrojům marketingového mixu, přede-vším komunikaci. Prostřednictvím Porterova modelu pěti konkurenčních sil, SWOT a PEST analýzy popisuji současnou situaci na trhu. Na základě těchto analýz navrhuji projekt v oblasti komunikace, který povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a podrobím náklado-vé a rizikové analýze. cs
dc.format 74 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1071001 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competition en
dc.subject Porter's model of five competition forces en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Projekt využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy ABC cs
dc.title.alternative Project of using marketing communication for increasing the competitiveness of the ABC company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňharová, Zuzana
dc.date.accepted 2010-05-31
dc.description.abstract-translated My master thesis deals with the using of marketing communication tools that will lead to increased competitiveness of ABC. Master thesis is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical, I explain the basic concepts of marketing and competitiveness. In the practical part, I pay attention performance of ABC, tools of marketing mix, especially the promotion. Through the Porter's model of five competition forces, SWOT and PEST analysis, I describe the current market situation. On the basis of this analysis I suggest a project for promotion, aimed at increasing competitiveness and conquer is the cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 15311
dc.date.assigned 2010-03-29
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kalčíková_2010_dp.pdf 1.021Mb PDF View/Open
kalčíková_2010_vp.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open
kalčíková_2010_op.pdf 1.210Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account