Motivace pracovníků - klíčový aspekt manažerské práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace pracovníků - klíčový aspekt manažerské práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Holková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:00:42Z
dc.date.available 2010-07-18T13:00:42Z
dc.date.issued 2010-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11167
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o. s aktuálními motivačními procesy uplatňovanými v organizaci. Teoretická část se zabývá objasněním pojmů motivace a stimulace, zdroji motivace a popisuje nástroje motivace hmotné i nehmotné. Část praktická obsahuje vyhodnocení dat sesbíraných prostřednictvím dotazníku, podrobnou analýzu těchto dat a závěrečná doporučení pro organizaci, která jsou učiněna na základě zjištěných skutečností. cs
dc.format 75 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1622824 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject motivace cs
dc.subject motiv cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject stimul cs
dc.subject cíl cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject manažer cs
dc.subject pracovní výkon cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject motivation en
dc.subject motive en
dc.subject stimulation en
dc.subject stimulus en
dc.subject employment goal en
dc.subject motivation theory en
dc.subject manager en
dc.subject working output en
dc.subject employee satisfaction en
dc.title Motivace pracovníků - klíčový aspekt manažerské práce cs
dc.title.alternative Workers' Motivation - The Keynote Aspect of The Manager's Work en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Josef
dc.date.accepted 2010-06-11
dc.description.abstract-translated The tendency of this baccalaureate work is to endeavour of employee satisfaction in Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. with actual motivational processes applied in the organization. The theoretic part is engaged in illumination of motivation and stimulation, motivation resources and this part also describes implements of tangible and intangible motivation. The practical part includes evaluation of data collected by questionnaire and detailed analysis of these data and the final recommendations for the organization, which are made on the basis of facts. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/107 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15334
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
holková_2010_bp.pdfBlocked 1.547Mb PDF View/Open
holková_2010_vp.zip 40.21Kb Unknown View/Open
holková_2010_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account