Projekt implementace zaměstnaneckých benefitů do systému odměňování ve společnosti ORFUS s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace zaměstnaneckých benefitů do systému odměňování ve společnosti ORFUS s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláček, Ladislav cs
dc.contributor.author Glaserová, Darina cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:16:03Z
dc.date.issued 2006-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1116
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na proces zavedení zaměstnaneckých benefitů do personální politiky společnosti. V teoretické části je analyzována nabídka výhod s důrazem na daňovou problematiku. Základem pro analytickou část jsou informace získané průzkumem potřeb pracovníků. Diplomový projekt pak mapuje jednotlivé kroky potřebné k zavedení výhod do praxe, včetně metodiky pro výběr konkrétního dodavatele služeb. cs
dc.format 85 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 992169 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036 cs
dc.subject zaměstnanecké benefity cs
dc.subject personální politika cs
dc.subject průzkum potřeb pracovníků cs
dc.subject employee's amenities en
dc.subject human resources policy en
dc.subject employee's needs exploration en
dc.title Projekt implementace zaměstnaneckých benefitů do systému odměňování ve společnosti ORFUS s.r.o. cs
dc.title.alternative The Employee's Amenities Implementation Project into the Remuneration System in the Company ORFUS en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana cs
dc.date.accepted 2006-05-29 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated My diploma work is focused on process of set up employee's amenities to the company's human resources policy. There is the benefit's offer analyzing in the theoretical part with the emphasis on tax issue. The bases of analytical part were information obtained from the employee's needs exploration. Diploma project surveys all steps need to implementation of benefits, including the philosophy of supplier's selection. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 4009
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
glaserová_2006_dp.pdfBlocked 968.9Kb PDF View/Open
glaserová_2006_vp.jpg 43.85Kb JPEG image View/Open
glaserová_2006_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account