Finanční analýza společnosti ODI (CZ) s.r.o. - posouzení konkurenceschopnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti ODI (CZ) s.r.o. - posouzení konkurenceschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Pavel
dc.contributor.author Ševců, Ivona
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:23:15Z
dc.date.available 2010-07-18T13:23:15Z
dc.date.issued 2010-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11211
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním finanční analýzy pro společnost Ontario Die International (CZ) s.r.o. Cílem práce je poskytnout informace o celkové finanční situaci, o vývoji hospodaření v letech 2004-2009, posoudit postavení společnosti na trhu a navrhnout opatření ke zlepšení hospodaření. Práce je rozvržena do dvou hlavních částí. V teoretické části se zabývám popisem finanční analýzy a jejich metod. V praktické části provádím vlastní finanční analýzu, ve které posuzuji finanční zdraví firmy, její hospodaření a postavení na trhu. Závěr práce tvoří návrhy a doporučení ke zlepšení situace. cs
dc.format 66 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 7978235 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční poměrové ukazatele cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial ratios en
dc.subject assets en
dc.subject liabilities en
dc.subject expenses en
dc.subject revenues en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject cash flow en
dc.title Finanční analýza společnosti ODI (CZ) s.r.o. - posouzení konkurenceschopnosti cs
dc.title.alternative Financial Analysis of a Company ODI (CZ) lc. - Competitive Advantage Assessment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2010-05-24
dc.description.abstract-translated In my bachelor I want to prepare financial analysis of Ontario Die International (CZ) Company. The purpose of the study is to provide information about overall financial situation, progress in economics in 2004-2009 years and to assess a standing of the company at the market and propose actions to improve current status. Study consists of two main parts. In the theoretical part I am dealing with description of financial analysis in general and its methods. In the practical part I am preparing financial analysis of ODI at which financial health, its economics and standing at market is assessed. Conclusion of the study includes proposals and recommendations for improvement. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15779
dc.date.assigned 2010-02-25
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ševců_2010_bp.pdf 7.608Mb PDF View/Open
ševců_2010_vp.pdf 288.6Kb PDF View/Open
ševců_2010_op.pdf 448.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account