Příprava emulzí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava emulzí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vltavská, Pavlína
dc.contributor.author Ševčíková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-18T13:26:55Z
dc.date.available 2010-07-18T13:26:55Z
dc.date.issued 2010-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11218
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na přípravu emulzí a studium vlivu různých faktorů na stabilitu emulzí. K přípravě emulzí byla použita metoda emulgace systémem dvou emulgátorů. U vyrobených emulzí byla měněna hodnota HLB, podmínky skladování, koncentrace emulgátorů a poměr olejové a vodné fáze. Pomocí vizuálního pozorování a mikroskopie byla u těchto emulzí provedena základní charakteristika. Bylo zjištěno, že všechny zmíně-né faktory mají nesporný vliv na stabilitu emulze. Nejlepších výsledků stability bylo dosa-ženo u emulzí při hodnotě HLB = 11,5, koncentraci emulgátorů 5 % a teplotě skladování 4 °C. Při těchto podmínkách se nám podařilo vyrobit stabilní mléčně bílé emulze o poměru olejové a vodné fáze (o/v) 5/95, 20/80 a 25/75, u nichž jejich stabilita přetrvala i po 5 dnech testování. Dále pak emulzi o poměru o/v = 30/70, která byla stabilní i po 12 dnech testování. cs
dc.format 84 cs
dc.format.extent 1763496 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject emulgátor cs
dc.subject emulze cs
dc.subject hodnota HLB cs
dc.subject stabilita cs
dc.subject undekan cs
dc.subject emulsifier en
dc.subject emulsion en
dc.subject HLB value en
dc.subject stability en
dc.subject undecane en
dc.title Příprava emulzí cs
dc.title.alternative Preparation of emulsions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Věra
dc.date.accepted 2010-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the preparation of emulsions and study of effects of various fac-tors on the stability of emulsions. Emulsification method with system of two emulsifiers was used for the preparation of emulsions. HLB value, storage conditions, the concentra-tions of emulsifiers and the ratio of oil and aqueous phase were changed in produced emulsions. Thanks to a visual observation and microscopy was performed the basic char-acteristic of emulsions. It was found that all these factors have an undeniable influence on the stability of emulsion. The best results of emulsions stability were achieved with the HLB value = 11,5, 5 % concentration of emulsifiers and storage temperature at 4°C. With these conditions, we were able to produce a milky white stable emulsion with the ratio of oil and aqueous phase (o/w) 5/95, 20/80 and 25/75, where their stability had persisted even after 5 days of testing. Then the emulsion with the ratio o/w = 30/70, which was stable even after 12 days of testing. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14807
dc.date.assigned 2010-01-04
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ševčíková_2010_dp.pdf 1.681Mb PDF View/Open
ševčíková_2010_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
ševčíková_2010_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account