Interface délkových a hmotnostních měřidel do informačního sytému pro podporu kvality

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interface délkových a hmotnostních měřidel do informačního sytému pro podporu kvality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, František cs
dc.contributor.author Švec, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T14:07:53Z
dc.date.available 2010-07-18T14:07:53Z
dc.date.issued 2010-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11275
dc.description.abstract Tato práce se zabývá seznámením s počítačovým systémem podpory kvality a jeho implementací. Následně seznámení s měřidly hmotnosti a délky a realizací interface online přenosu naměřených hodnot z těchto měřidel do systému počítačové podpory kvality. cs
dc.format 42 cs
dc.format.extent 1851552 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Quality en
dc.subject Interface en
dc.subject Gauges en
dc.subject Jakost cs
dc.subject Interface cs
dc.subject Měřidla cs
dc.title Interface délkových a hmotnostních měřidel do informačního sytému pro podporu kvality cs
dc.title.alternative Interface gauge (length and weight) to information system for quality support en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Jiří cs
dc.date.accepted 2010-06-17 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this publication is introduce software CAQ (Computer aided quality) and his implementation. Consequently introduction by gauge of weight and length and implementation on-line interface measuring result to CAQ software. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16830
dc.date.assigned 2010-03-05 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E
local.subject management jakosti cs
local.subject váhy cs
local.subject měřicí technika cs
local.subject CAQ cs
local.subject počítačová rozhraní cs
local.subject quality control en
local.subject balances en
local.subject measurement engineering en
local.subject CAQ en
local.subject computer interfaces en


Files in this item

Files Size Format View
švec_2010_bp.pdf 1.765Mb PDF View/Open
švec_2010_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
švec_2010_op.tif 68.50Kb TIFF image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account