Efekt modifikace ZnO na vlastnosti gumárenské směsi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efekt modifikace ZnO na vlastnosti gumárenské směsi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Petr
dc.contributor.author Kadlčák, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-18T14:23:22Z
dc.date.available 2010-07-18T14:23:22Z
dc.date.issued 2010-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11296
dc.description.abstract V této diplomové práci naleznete obecné uvedení do problematiky vulkanizace gumárenských směsí, se speciálním zaměřením na vulkanizaci sírou. Jsou zde řešeny jednotlivé složky vulkanizačního systému a zvláštní pozornost je věnována funkci a vlastnostem aktivátorů vulkanizace. Podrobně je v této práci rozebíráno využití oxidu zinečnatého (ZnO), jako aktivátoru sirné vulkanizace. Dále jeho funkce, vliv na úroveň vulkanizace a v neposlední řadě vliv na vlastnosti vulkanizátů. Vzhledem k aktuálním snahám o minimalizaci množství ZnO, obsaženého v gumárenských směsích, jsou v teoretické části uvedeny a podrobně rozepsány způsoby jeho snížení. V první fázi praktické části se práce zabývá jednou z možností snížení množství ZnO v gumárenských směsích. To je prováděno na-leptáváním jeho částic roztoky o velmi kyselém nebo naopak velmi zásaditém pH, což by mohlo vést k potencionálnímu zvýšení aktivity částic. Takto modifikované částice byly v další fázi zamíchávány do gumárenských směsí a byl zkoumán jejich vliv na rychlost vulkanizace a mechanické vlastnosti vulkanizátů. cs
dc.format 118 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 14466765 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gumárenská směs cs
dc.subject vulkanizace cs
dc.subject aktivátor vulkanizace cs
dc.subject ZnO cs
dc.subject Rubber blend en
dc.subject vulcanization process en
dc.subject activator of vulcanization en
dc.subject ZnO en
dc.title Efekt modifikace ZnO na vlastnosti gumárenské směsi cs
dc.title.alternative Influence of ZnO modification on rubber compound properties en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maláč, Jiří
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated In this master thesis you can find general introduction to a process of vulcanization of rubber blends, with special focus on sulfur vulcanization. Particular components of a vulcanization system are discussed. Especially activators of vulcanization process, its function and properties are discussed in detail. Most widely used activator of vulcanization is zinc oxide (ZnO) and considering that is in this thesis dismantle its function, influence on vulcanization rate and last but not least its influence on properties of rubber products. Accordingly to actual tendency to minimize level of ZnO in rubber blends, in theoretical part are introduced and discussed methods, how to achieve that, in detail. In the first phase of the practical part is one of these methods applied, when ZnO particles are modified by highly acid or highly basic solutions. That could potentially lead to ZnO particles with higher activity during the vulcanization process. These modified particles were mixed in to the rubber blends in the second phase of the practical part and its vulcanization rate and mechanical properties were measured. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14980
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kadlčák_2010_dp.pdf 13.79Mb PDF View/Open
kadlčák_2010_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
kadlčák_2010_op.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account