Metody a prostředky využívané při zkoumání daktyloskopických stop

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody a prostředky využívané při zkoumání daktyloskopických stop

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregušová, Jaroslava
dc.contributor.author Hrubá, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-18T17:42:06Z
dc.date.available 2010-07-18T17:42:06Z
dc.date.issued 2010-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11329
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice daktyloskopie, konkrétně pak o metodách a prostředcích využívaných při zkoumání daktyloskopických stop. Úvod práce je zaměřen na historický vývoj a osobnosti daktyloskopie. Druhá část je věnována pojetí daktyloskopických stop, jejich vzniku a třídění. Další kapitola pak popisuje vyhledávání, zviditelňování a zajišťování daktyloskopických stop a zmínka je zde také o daktyloskopické expertíze a evidenci. Poslední část je zaměřena na zhodnocení kriminalistické metody s využitím daktyloskopických stop při trestné činnosti. cs
dc.format 65 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2795305 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Trace en
dc.subject dactyloscopy en
dc.subject papillary line en
dc.subject minutiae en
dc.subject Stopa cs
dc.subject daktyloskopie cs
dc.subject papilární linie cs
dc.subject markant cs
dc.title Metody a prostředky využívané při zkoumání daktyloskopických stop cs
dc.title.alternative Methods and devices used in the investigation into daktyloscopic traces en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Štefka, Vladislav
dc.date.accepted 2010-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of dactyloscopy, concretely with methods and devices used in the investigation into dactyloscopic traces. The thesis introduction puts mind to the historical evolution and personalities of dactyloscopy. The second part attends to the conception of dactyloscopic traces, their origin and classification. Next chapter describes the search, visibility and assuring of dactyloscopic traces and there is also a mention of dactyloscopic expertise and registration. The last part is specialized in estimation of the criminalistic technique with use of dactyloscopic traces in the criminality. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 15609
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject zajišťování stop cs
local.subject securing tracks en


Files in this item

Files Size Format View
hrubá_2010_bp.pdf 2.665Mb PDF View/Open
hrubá_2010_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
hrubá_2010_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account