Návrh strategického rozvoje mikroregionu Staroměstsko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh strategického rozvoje mikroregionu Staroměstsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Záhorcová, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:19:55Z
dc.date.available 2010-07-13T16:19:55Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1135
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá strategií rozvoje mikroregionu Staroměstsko. Skládá se ze tří částí. V první teoretické části jsou popsány obecné poznatky regionálního marketingu, regionální politiky a strategického řízení. Následuje analytická část, která je věnována současnému stavu mikroregionu Staroměstsko. Shrnutí je provedeno ve SWOT analýze, která uzavírá analytickou část. Třetí projektová část je zaměřena na zlepšení situace navržením strategie rozvoje mikroregionu. Cílem práce je vytvářet lepší podmínky pro život obyvatel mikroregionu. Snahou je posílit společenský život v obcích a koordinovat aktivity vytvářené v rámci rozvoje mikroregionu. Práce je zaměřena na další rozvoj tohoto území zejména v oblasti cestovního ruchu a na využití příležitostí a odstranění případných hrozeb v mikroregionu. Jakým směrem se rozvoj bude ubírat a jaký bude mít cílený efekt, bude záležet na obyvatelích a subjektech mikroregionu. cs
dc.format 105 s, 12 s. příloh. cs
dc.format.extent 2121906 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Mikroregion cs
dc.subject strategie cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject Microregion en
dc.subject strategy en
dc.subject development en
dc.subject SWOT analyze en
dc.subject plan en
dc.subject travel business en
dc.title Návrh strategického rozvoje mikroregionu Staroměstsko cs
dc.title.alternative Project of the development strategy of the "Staroměstsko" microregion en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the development strategy of the "Staroměstsko'q microregion. It consists of three sections. The first, theoretical section describes general findings of regional marketing, regional policy and strategic management. It is followed by the analytical section, which is devoted to the current situation of the "Staroměstsko'q microregion. The summary is presented in a SWOT analysis, which concludes the analytical section. The third, project section focuses on the improvement of the condition by proposing the development strategy for the microregion. The objectives of the thesis are to create better conditions for the lives of the microregion's inhabitants. Its attempt is to raise communal life in towns and to coordinate activities created within the development of the microregion. The thesis focuses on further development of the area, namely as far as tourism is concerned, and on seizing upon the opportunities and removing possible threats in the microregion. The direction the development will take and its final effect will depend on the inhabitants and entities of the region. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3998
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
záhorcová_2006_dp.pdfBlocked 2.023Mb PDF View/Open
záhorcová_2006_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
záhorcová_2006_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account