Polypropylenové potrubí pro kanalizační systémy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Polypropylenové potrubí pro kanalizační systémy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Hladiš, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-18T17:59:32Z
dc.date.available 2010-07-18T17:59:32Z
dc.date.issued 2010-06-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11367
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje měření a porovnání dvou typů kanalizačních potrubí z polymerních materiálů. Cílem této práce je provést normou stanovené mechanické zkoušky a na jejich základě doporučit nejvhodnější typ potrubí. V teoretické části je zpracována literární rešerše, která vysvětluje podstatu stokování, popisuje použité materiály k výrobě kanalizačních trub a samotnou technologii výroby potrubí. Zabývá se také popisem mechanických a chemických vlastností materiálů pro kanalizační systémy. V praktické části jsou provedeny mechanické zkoušky zvolených typů potrubí, na jejichž základě je v závěru práce doporučeno nejvhodnější řešení. cs
dc.format 70 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1996006 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kanalizační potrubí cs
dc.subject mechanické zkoušky cs
dc.subject polyethylen cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject stokový systém cs
dc.subject sewer pipes en
dc.subject mechanical tests en
dc.subject polyethylene en
dc.subject polypropylene en
dc.subject sewerage system en
dc.title Polypropylenové potrubí pro kanalizační systémy cs
dc.title.alternative Polypropylene pipes for sewage systems en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Javořík, Jakub
dc.date.accepted 2010-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on measuring and comparing two types of sewer pipes of polymeric materials. The goal of this work is to set the standard mechanical tests and on this basis to recommend the best type of pipe. The theoretical part is presented literature review, which explains the essence of sewerage, describes materials for the sewer pipes production and pipe production technology. It also deals with the description of mechanical and chemical properties of materials for sewerage systems. In the practical part the mechanical tests of selected types of pipes are carried out and on the base of these findings is recommended the most appropriate solution. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 14058
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hladiš_2010_bp.pdf 1.903Mb PDF View/Open
hladiš_2010_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open
hladiš_2010_op.pdf 34.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account