Analýza vybraných parametrů ovlivňujících přijetí Eura v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vybraných parametrů ovlivňujících přijetí Eura v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikeska, Martin
dc.contributor.author Šenkeřík, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-18T17:59:43Z
dc.date.available 2010-07-18T17:59:43Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11368
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat pomocí vybraných parametrů skutečnou připravenost České republiky na vstup do Evropské měnové unie. Teoretická část práce vymezuje jednotlivá Maastrichtská konvergenční kritéria a vyhodnocuje stav jejich současného plnění v ČR. Zaobírá se rovněž procesem reálné ekonomické konvergence. Analytická část se zabývá problematikou zvyšujícího se veřejného dluhu ČR a predikcí vývoje globální ekonomické krize. Dále analyzuje vliv eura na inflaci a rizika a přínosy vyplývající z budoucího pobytu ČR v mechanismu směnných kurzů ERM II. Rozebírá rovněž náklady a přínosy přijetí eura v ČR. Poslední část práce shrnuje závěry analýzy a formuluje doporučení, která by se měla učinit, aby mohla Česká republika v budoucím období přijmout jednotnou evropskou měnu. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 767844 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Euro cs
dc.subject Evropská měnová unie cs
dc.subject konvergenční kritéria cs
dc.subject veřejný dluh cs
dc.subject ekonomická krize cs
dc.subject fiskální politika cs
dc.subject Euro en
dc.subject European Monetary Union en
dc.subject convergence criteria en
dc.subject public debt en
dc.subject economic crisis en
dc.subject fiscal politics en
dc.title Analýza vybraných parametrů ovlivňujících přijetí Eura v České republice cs
dc.title.alternative The analysis of chosen parameters which influence the acceptance of Euro in the Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krkoška, Martin
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyze via chosen parameters the real readiness of the Czech republic for an entry to the European Monetary Union. The theoretical part of this work defines each of the Maastricht's criteria of convergence and evaluates the stage of their current execution in the Czech republic. It also deals with the real economic convergence process. The analytical part describes the problems of increasing public debt and the prediction of development of the global economic crisis. Furthermore, it analyses the influence of the currency Euro on the inflation and describes the risks and benefits for the Czech republic from being a part of the ERM II exchange rate mechanism. It also deals with the costs and benefits of the acceptance of the currency Euro in the Czech republic. The last part of this work summarizes the conclusions of the analysis and formulates the recommendations which should be done to help the Czech republic accept the integral european currency in the near future. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 17026
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šenkeřík_2010_bp.pdf 749.8Kb PDF View/Open
šenkeřík_2010_vp.zip 19.20Kb Unknown View/Open
šenkeřík_2010_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account