Krizové řízení na úrovni obcí a měst

DSpace Repository

Language: English čeština 

Krizové řízení na úrovni obcí a měst

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Pelikánová, Magdalena
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:04:41Z
dc.date.available 2010-07-18T18:04:41Z
dc.date.issued 2010-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11376
dc.description.abstract Předmětem práce "Krizové řízení na úrovni obcí a měst" je problematika krizového řízení ve veřejné správě a následně rozpoznání rozdílů mezi legislativou a skutečným fungováním krizového řízení. V první kapitole se věnuji terminologii - krizové řízení, krizové plánová-ní, krizová komunikace a popisu legislativy. Ve druhé kapitole věnuji pozornost postavení obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací a zabezpečení ochrany obyvatel-stva. Třetí kapitola obsahuje problematiku financování mimořádných událostí a krizových situací obce. Čtvrtá kapitola je zaměřena na kontroly v systému krizového řízení na úrovní obcí a dodržování zákonů. Poslední kapitola je zaměřena na problematiku a doporučení, která vedou k řešení zjištěných problémových okruhů, popřípadě identifikace a odhalení rozdílu mezi legislativně stanoveným stavem krizového řízení na úrovni obcí a měst. cs
dc.format 74 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1012588 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject krizový management cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject krizová komunikace cs
dc.subject bezpečnostní politika státu cs
dc.subject krizový plán cs
dc.subject crisis management en
dc.subject emergency en
dc.subject crisis en
dc.subject crisis communication en
dc.subject state safety policy en
dc.subject crisis strategy en
dc.title Krizové řízení na úrovni obcí a měst cs
dc.title.alternative Risk managment at the level of municipalities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozílek, Rostislav
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated The topic of dissertation "Crisis management on the village and town standard'q is the prob-lems of crisis management in the public sector and subsequently a recognition of differ-ences between law and real crisis management operation. The first chapter is devoted on the crisis management terminology, crisis strategy, crisis communication and law description. The second chapter is devoted on the village position in solutions of emergencies, crisis and population safety policy. The third chapter solves problems in emergency financing and village crisis. The forth chapter is aimed on a control of the crisis management system on the village standard a law keeping. The last chapter solves problems and recommendations leading to observed problems solutions potentially identification and different findings between the law crisis management situation on the village and town standards. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/104 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15495
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pelikánová_2010_bp.pdfBlocked 988.8Kb PDF View/Open
pelikánová_2010_vp.doc 62Kb Microsoft Word View/Open
pelikánová_2010_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account