Informačná obrana modernej firmy pred internými útokmi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Informačná obrana modernej firmy pred internými útokmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Gaborčík, Matúš
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:21:23Z
dc.date.available 2010-07-13T16:21:23Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1138
dc.description.abstract Bakalárska práca pojednáva o informačnej bezpečnosti ako o jednom z kľúčových faktorov pre dosiahnutie optimálneho zdravia modernej firmy. V dnešných tvrdých ekonomických a sociálnych podmienkach obstoja len tí, ktorí sú na boj pripravení a efektívne vyzbrojení. Internet už nie je mierumilovným prostredím, v ktorom človek môže hľadať pokoj, lež najväčšou kriminálnou scénou histórie. Okrem toho, externé útoky predstavujú iba 20 % všetkých incidentov, páchateľ sa obvykle nachádza vo vnútri organizácie. Cieľom práce je preto systematickým spôsobom oboznámiť čitateľa s problematikou bezpečnosti IS, jej aktuálnym stavom vo svete, existujúcimi hrozbami, dostupnou prevenciou a obranným vybavením - všetko bez ohľadu na stupeň jeho znalostí v príslušnej oblasti. Jedná sa o ucelenú príručku určenú všetkým (najmä budúcim riaditeľom bezpečnosti), ktorí túžia po zavedení takých opatrení, aby sa ich firma či inštitúcia stala bezpečnejším miestom pre uskutočňovanie podnikateľských aktivít. Spestrením je vyhodnotenie dotazníkového výskumu realizovaného v rámci medzinárodnej konferencie "Internet a bezpečnosť organizací 2006". cs
dc.format 90 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5258735 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject počítačová bezpečnosť cs
dc.subject bezpečnostná politika cs
dc.subject sociálne inžinierstvo cs
dc.subject konkurenčné spravodajstvo cs
dc.subject informačná obrana cs
dc.subject computer security en
dc.subject security policy en
dc.subject social engineering en
dc.subject competitive intelligence en
dc.subject IT defence en
dc.title Informačná obrana modernej firmy pred internými útokmi cs
dc.title.alternative Modern company information defence against internal attacks en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis describes information security as one of the main elements needed to maximise company's healthy running. In today's conditions, only those who are well prepared and rightly armed will survive the existing economic and social battle. Internet is no longer a peaceful place; it's the most bizarre criminal scene in history. But external attacks make only 20 % of all security incidents. The culprit usually hides inside your company. The aim of this work is to systematically inform about IT security basics, global security situation, existing threats, available methods of prevention and security defence tools all independently on reader's competences. Basically, this tends to be a manual to all of those (especially upcoming CISOs), who wish to make their company or institution a safer place to do business activities. A bonus added is a result of realised security survey. en
dc.description.department Ústav informatiky a statistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/114 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3289
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
gaborčík_2006_bp.pdf 5.015Mb PDF View/Open
gaborčík_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
gaborčík_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account