Propagácia zdravej výživy, história a súčasnosť u nás a vo svete, vizuálny štýl bio obchodu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Propagácia zdravej výživy, história a súčasnosť u nás a vo svete, vizuálny štýl bio obchodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Illík, Rostislav
dc.contributor.author Kováčová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:23:16Z
dc.date.available 2010-07-18T18:23:16Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11399
dc.description.abstract Táto práca je zameraná na propagáciu zdravej výživy jej uplatnenie vo vizuálnej komunikácii. Teoretická časť sa venuje histórií a súčasnosti v propagácií zameranej na tému zdravej výživy. Vývoj propagácie je modelovo predstavený na dvoch zahraničných a jednej tuzemskej spoločnosti, ktoré majú svoje pevné miesto na trhu. Poznatky z teoretickej časti sa stali východiskom pre časť praktickú, kde je odprezentovaný kompletný vizuálny štýl maloobchodu so zdravou výživou, Zdravíčko. Obsahuje všetky základné prvky Corporate Identity vytvorené formálne aj esteticky v jednotnom štýle. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 3553618 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject corporate design cs
dc.subject corporate identity cs
dc.subject logo cs
dc.subject písmo cs
dc.subject farba cs
dc.subject merkantil cs
dc.subject obalový design cs
dc.subject web cs
dc.subject história cs
dc.subject súčasnosť cs
dc.subject propagácia cs
dc.subject Kellogg's cs
dc.subject Green Giant cs
dc.subject Opavia cs
dc.subject zdravá výživa cs
dc.subject bio potraviny cs
dc.subject corporate design en
dc.subject corporate identity en
dc.subject logo en
dc.subject font en
dc.subject colour en
dc.subject stationery standards en
dc.subject package design en
dc.subject web en
dc.subject history en
dc.subject coincidence en
dc.subject promotion en
dc.subject Kellogg's en
dc.subject Green Giant en
dc.subject Opavia en
dc.subject healthy food en
dc.subject organic food en
dc.title Propagácia zdravej výživy, história a súčasnosť u nás a vo svete, vizuálny štýl bio obchodu cs
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Promotion of Healthy Food, History and Present Times of Promotion, documentation and critical analyze of Promotional Materials with this Topic Practical Part: Visual style of a Firm Producting (Promoting) Healthy Food and Life Style en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The study focus on promotion of healthy nutrition and its usage in the visual communica-tion. Theoretical part deals with the history and present of promotion of healthy nutrition. The progress of the promotion is described on the examples of two foreign and one domes-tic company, which have stabilized position on the market. The findings from the theoreti-cal part serve as the background for the practical part, where the comprehensive visual style of the retail "Zdravíčko'q with the healthy nutrition products is presented. It entails all the main parts of Corporate Identity created formally and aesthetically in uniform style. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/129 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 15016
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kováčová_2010_bp.pdf 3.388Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account