Součinnost policie ČR se složkami IZS při mimořádných událostech.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Součinnost policie ČR se složkami IZS při mimořádných událostech.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovárník, Libor
dc.contributor.author Menčík, Vladislav
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:29:02Z
dc.date.available 2010-07-18T18:29:02Z
dc.date.issued 2010-04-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11414
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je v teoretické části charakterizovat integrovaný záchranný systém jako celek, okolnosti jeho vzniku, právní vymezení, jednotlivé složky integrovaného záchranného systému z pohledu obecné legislativy, jejich organizaci a strukturu, charakterizovat úkoly, které plní na místě mimořádné události, a zaměřit se na činnost Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje při mimořádných událostech v uplynulých letech. Praktická část diplomové práce je zaměřena na rozhodovací proces velitele akce, možnosti využití manažerských informačních systémů a prováděné činnosti v rámci Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a složek integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech. Současně upozorňuji na negativní skutečnosti, které komplikují součinnost složek integrovaného záchranného systému při zákrocích na místě mimořádné události. V závěru práce navrhuji některá, byť i částečná řešení, která mohou přispět ke zlepšení a zkvalitnění součinnosti složek integrovaného záchranného systému České republiky na místě mimořádné události. cs
dc.format 88 stran, 13 stran obr. příloh cs
dc.format.extent 2777207 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject hasičský záchranný sbor cs
dc.subject zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject policie České republiky cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject Integrated rescue service en
dc.subject a fire brigade en
dc.subject rescue service en
dc.subject police of the Czech Republic en
dc.subject emergency dealing en
dc.title Součinnost policie ČR se složkami IZS při mimořádných událostech. cs
dc.title.alternative Cooperation of the Police of the Czech Republic with the Integrated Rescue System in Emergency Dealing. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinka, Jan
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of the theoretical part of this diploma work is to characterize integrated rescue service as a whole, circumstances of its origin and its legal delimitation, particular components of the integrated rescue service from the view of general legislation, their organization and structure; to characterize missions that are fulfilled during an emergency occasion and also to aim at activity of the Czech Republic's Police, South bohemian regional central office during emergency dealing within last years. The applied part of this diploma work is directed towards decision makings of an action commander, possibilities of management information systems and activities operated within Police of the Czech Republic, South bohemian regional central office and integrated rescue service's components during emergency dealing. At the same time I warn of some negative facts which complicate cooperation of integrated rescue service components during emergency dealing. At the end of the work I suggest some, though partial, solutions which can conduce to improvement of Czech integrated rescue service's components during emergency dealing. en
dc.description.department Ústav chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/199 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení technologických rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 17497
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
menčík_2010_dp.pdf 2.648Mb PDF View/Open
menčík_2010_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
menčík_2010_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account