Projekt na využití CRM ve firmě HP TRONIC, spol. s r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt na využití CRM ve firmě HP TRONIC, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Štefánková, Klára cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:22:26Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:28Z
dc.date.issued 2006-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1142
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se budu snažit obhájit správnost zavedení CRM a také popsat efektivnost, které dosahuje ve firmě HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zde se totiž CRM stalo jednou z konkurenčních výhod společnosti a tudíž je pro ni přínosem. Budu se soustředit jak na teorii týkající se CRM, tak na jeho zavedení a proměny, které vedly postupem vývoje k optimalizaci a stabilizaci na požadovanou úroveň. Budu se snažit logicky zdůvodnit, že marketing orientovaný směrem na řízení vztahu se zákazníkem je v dnešním tržním prostředí nepostradatelný a díky jeho působení firma získává významný nástroj konkurenceschopnosti. Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na technologickou složku CRM, i když vliv lidských zdrojů na efektivitu CRM není v žádném případě zanedbatelný. Technologie, která by měla ve firmě HP TRONIC zvýšit účinnost CRM je založena na propojení telefonní a počítačovou sítě. Tak by vznikl silný nástroj pro komunikaci mezi společností a zákazníkem. Společnost HP TRONIC je zákaznicky orientovaný podnik a velký důraz klade právě na spokojenost zákazníka. V rámci České republiky zaujímá významné postavení na trhu spotřební elektroniky a ostatních elektrospotřebičů, a to jak na úrovni maloobchodního tak i velkoobchodního prodeje. cs
dc.format 82 cs
dc.format.extent 1587444 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2011 cs
dc.subject CRM cs
dc.subject zákaznické centrum cs
dc.subject call centrum cs
dc.subject loajalita cs
dc.subject růst obratu cs
dc.subject nové systémy cs
dc.subject CTI cs
dc.subject CRM en
dc.subject CTI en
dc.subject Call centrum en
dc.subject loyalty en
dc.subject new technology en
dc.subject customer centrum en
dc.title Projekt na využití CRM ve firmě HP TRONIC, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Project for improving CRM in HP TRONIC, spol. s r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana cs
dc.date.accepted 2006-05-31 cs
dc.description.abstract-translated In this diploma thesis I aimed to technological component of CRM. Concretely on Computer Telephony Integration technology which integrates telephone and computer network into big one and thereby originates a strong tool for communication between the company and a customer. HP TRONIC is customer-orientated company. It accentuates on consumer satisfaction. In the area of Czech Republic HP TRONIC occupies a significant position on the market of consumer electronics and other electric appliances, on retail as well as on wholesale level. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3738
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
štefánková_2006_dp.pdfBlocked 1.513Mb PDF View/Open
štefánková_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
štefánková_2006_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account