Srovnání vlastností vytvrzených epoxidových pryskyřic připravených při různých režimech vytvrzování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Srovnání vlastností vytvrzených epoxidových pryskyřic připravených při různých režimech vytvrzování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáček, Jan
dc.contributor.author Cveková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:23:02Z
dc.date.available 2010-07-13T16:23:02Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1143
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na proces přípravy a sledování vlastností epoxidových pryskyřic po vytvrzení. Jsou zde také uvedeny základní informace o epoxidových pryskyřicích a významná část této práce je věnována samotným aplikacím epoxidových pryskyřic. V experimentální části byly porovnávány tři druhy epoxidových pryskyřic, a to zejména na základě jejich různých mechanických vlastností po vytvrzení. Pro stanovení optimálních parametrů vytvrzování bylo využito centrálně složeného rotačního experimentu se dvěma nezávisle proměnnými - teplotou a časem (T,t). Bylo získáno množství experimentálních dat, u kterých byly porovnávány fyzikální vlastnosti, jichž bylo dosaženo za určitých podmínek vytvrzování (T,t). Zajímala nás zejména rázová houževnatost, mez pevnosti v ohybu a modul pružnosti v ohybu. Cílem práce bylo stanovit optimální parametry pro vytvrzování epoxidových pryskyřic cs
dc.format 143s. cs
dc.format.extent 4230327 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Epoxidová pryskyřice cs
dc.subject rázová houževnatost cs
dc.subject modul pružnosti cs
dc.subject RFI cs
dc.subject RTM cs
dc.subject VARTM cs
dc.subject Epoxy resins en
dc.subject charpy impact strength en
dc.subject flexural strength en
dc.subject modul of elasticity en
dc.subject RFI en
dc.subject RTM en
dc.subject VARTM en
dc.title Srovnání vlastností vytvrzených epoxidových pryskyřic připravených při různých režimech vytvrzování cs
dc.title.alternative Comparation of cured epoxy resins prepared while different conditions of curing en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlica, Richard
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated This master thesis is observed on preparing and properties of epoxy resins and their following curing. There are also mentioned basic information about epoxy resin and main part of this thesis is also based on epoxy resin applications. In experimental part were compared three kinds of epoxy resins considering their physical properties after curing. For determination of optimal curing parameters were used Central Composite Design with two kinds of independent variables - temperature and time (T, t). We received amount of experimental data, that were compared based on their specific material properties which were reached at specific conditions of curing (T,t). We were mainly interested in Charpy impact strength, flexural strength and modul of elasticity. The goal of the work was to determine optimal curing parameters. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2813
dc.date.assigned 2005-11-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
cveková_2006_dp.pdfBlocked 4.034Mb PDF View/Open
cveková_2006_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
cveková_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account