Projekt financování podnikatelského plánu firmy XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt financování podnikatelského plánu firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Raška, Zdeněk
dc.contributor.author Janíková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:41:57Z
dc.date.available 2010-07-18T18:41:57Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11449
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností financování podnikatelského plánu společnosti XY. Po zpracování finanční analýzy je cílem navrhnout ideální způsob financování podnikatelského plánu v dané společnosti. V teoretické části práce jsou charakterizovány způsoby financování podnikatelského plánu, ukazatele finanční analýzy a nástroje sloužící na hodnocení efektivnosti projektu. V praktické části je charakterizována společnost XY, potom zhodnocená finanční situace podniku za pomoci finanční analýzy a dále popsané možnosti podniku jak financovat podnikatelský plán. V závěru jsou uvedeny návrhy na financování podnikatelského plánu a jejich verifikace. cs
dc.format 74 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 7350614 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdroje financování cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject investice cs
dc.subject čistá současná hodnota cs
dc.subject vnitřní výnosové procento cs
dc.subject bankovní úvěry cs
dc.subject splátkové kalendáře cs
dc.subject financial sources en
dc.subject financial analysis en
dc.subject investment en
dc.subject net present value en
dc.subject internal rate of return en
dc.subject bank credits en
dc.subject repayment calendars en
dc.title Projekt financování podnikatelského plánu firmy XY cs
dc.title.alternative The project of financing investment plan of the company XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Palíková, Kateřina
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with possibilities of financing the business plan of company XY. After processing financial analysis is to propose an ideal way of financing a business plan for the company. In theoretical part are characterized ways of financing a business plan, indicators of financial analysis and tools used to evaluate the effectiveness of the project. In practical part is characterized company XY, then evaluated their financial situation through financial analysis and further described options of financing business plan. In conclusion are initiated the suggestions for financing a business plan and their verification. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16085
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janíková_2010_bp.pdf 7.010Mb PDF View/Open
janíková_2010_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
janíková_2010_op.pdf 71.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account