Změny chování PVC/jíl nanokompozitů v závislosti na obsahu plniva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Změny chování PVC/jíl nanokompozitů v závislosti na obsahu plniva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Alena
dc.contributor.author Sabadášová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-18T18:50:16Z
dc.date.available 2010-07-18T18:50:16Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11461
dc.description.abstract Předmětem této práce je sledování změny vlastností v závislosti na obsahu plniva v materiálech na bázi PVC/jíl. Součástí předložené práce je příprava nanokompozitního ma-teriálu PVC s různým obsahem nanoplniva, Cloisite Na+ a Cloisite 30B. Zkušební tělesa byla vyrobena válcováním a vytlačováním. Připravené vzorky byly podrobeny následujícím zkouškám: TGA, tepelné vodivosti, elektrické vodivosti, morfologie byla sledována pomocí RTG analýzy a mikroskopie. Z pro-vedených měření se dá vyhodnotit vliv vlastností plniv na výsledný PVC/jíl nanokompozit. cs
dc.format 90 s., 24 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 21150868 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject PVC cs
dc.subject jíl cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject koncentrace plniva cs
dc.subject PVC en
dc.subject clay en
dc.subject montmorillonite en
dc.subject nanocomposite en
dc.subject clay content en
dc.title Změny chování PVC/jíl nanokompozitů v závislosti na obsahu plniva cs
dc.title.alternative PVC/Clay Nanocomposites: Behaviour Changes in Dependence on Clay Content en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Měřínská, Dagmar
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated The object of this diploma work is to monitor changes of the properties on depend-ence to the filler content in PVC/clay nanocomposites. The preparation of nanocomposite material based on PVC/clay, Cloisite Na + and Cloisite 30B, is described. Tested materials were produced by two different technique, rolling and extrusion. Next, prepared samples were subjected to the following tests: TGA, thermal con-ductivity, electrical conductivity. Morphology was investigated by X-ray analysis and mi-croscopy. The influence of filler concentration and morphology to the tested properties was evaluated. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 15064
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sabadášová_2010_dp.pdf 20.17Mb PDF View/Open
sabadášová_2010_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
sabadášová_2010_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account