Marketingové komunikace obchodně společenského centra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové komunikace obchodně společenského centra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zavřelová, Veronika
dc.contributor.author Pawliková, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:24:08Z
dc.date.available 2016-05-27T23:00:20Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1146
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o marketingových komunikacích obchodně společenského centra Olomouc City. V teoretické části práce jsou uvedena obecná pravidla pro marketingové komunikace s využitím poznatků uvedených v odborné literatuře. Praktická část této práce obsahuje analýzu marketingového prostředí a současný stav marketingových aktivit centra. V projektové části diplomové práce je zpracován projekt marketingových komunikací Olomouc City. Projekt je doplněný o finanční rozpočet a doporučení pro efektivní komunikaci. cs
dc.format 78 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4435902 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2016
dc.subject Marketingové komunikace cs
dc.subject vnitřní cs
dc.subject vnější cs
dc.subject služby cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relations cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject corporate image cs
dc.subject cotporate design cs
dc.subject Marketing communications en
dc.subject internal en
dc.subject external en
dc.subject service bussines en
dc.subject marketing mix en
dc.subject advertising en
dc.subject sales promotions en
dc.subject public relations en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject corporate image en
dc.subject corporate design en
dc.title Marketingové komunikace obchodně společenského centra cs
dc.title.alternative Marketing communications of shopping and entertainment center en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The graduation theses treats of marketing communications shopping and entertainment center Olomouc City. General rules of marketing communications with data assimilation from specialized publications are introduce in the theory part theses. The practical part of theses takes in analyse marketing background and current situation of marketing activities center. In the project part of graduation theses is processed project of marketing communications Olomouc City. The project is complemented with cost buget and recommendation for effective communications. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2784
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pawliková_2006_dp.pdfBlocked 4.230Mb PDF View/Open
pawliková_2006_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
pawliková_2006_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account