Systém managementu jakosti ( ISO 9001) a zodpovědnost managementu firmy v procesním řízení, příprava na certifikační audit. Systém managementu jakosti ( ISO 9001)a zodpovědnost managementu firmy v procesním řízení, příprava na certifikační audit

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém managementu jakosti ( ISO 9001) a zodpovědnost managementu firmy v procesním řízení, příprava na certifikační audit. Systém managementu jakosti ( ISO 9001)a zodpovědnost managementu firmy v procesním řízení, příprava na certifikační audit

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hudec, Milan
dc.contributor.author Očenášová, Beáta
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:25:40Z
dc.date.available 2010-07-13T16:25:40Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1151
dc.description.abstract Téma diplomové práce je zavedení funkčního a efektívního systému manažersví jakosti ( dále jen SMK)a získaní certifikátu podle normy STN EN ISO 9001:200O vo vybranom zdravot.zařízení. První část je teoretická základňa SMK, popis procesního přístupu a kroky potřebné k zavádení SMK. Druhá část je charakteristika organizace v které se SMK zavádí, analýza počátečního stavu, analýza rizík a protiriziková opatření, důvody k zavádení SMK, cíle a plán realizace projektu, stanovení postupu realizace a imlementace SMK. Třetí část je samotní realizace projektu, postup při implementaci SMK, motivace zaměstnanců, příprava na certifikační audit, certifikační audit, přínosy z projektu pro organizaci, doporučení pro další období. cs
dc.format 99 s., 24 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 1908929 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject systém manažerství jakosti cs
dc.subject požadavky normy ISO 9001:2001 cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject interní audit cs
dc.subject certifikační audit cs
dc.subject spokojenost klienta cs
dc.subject trvalé zlapšovaní cs
dc.subject quality management system en
dc.subject the requirements of the norm ISO 9001:2001 en
dc.subject process management en
dc.subject internal audit en
dc.subject certification audit en
dc.subject satisfaction of customer en
dc.subject permanent innovating en
dc.title Systém managementu jakosti ( ISO 9001) a zodpovědnost managementu firmy v procesním řízení, příprava na certifikační audit. Systém managementu jakosti ( ISO 9001)a zodpovědnost managementu firmy v procesním řízení, příprava na certifikační audit cs
dc.title.alternative Quality management system ( ISO 9001) and the responsibility of the companys management in the process management, preparation for certification audit en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis is the implementation of functional and effective quality management system ( QMS )and obtaining the certificate according to the norm STN EN ISO 9001:2000, description of the process approach. The first part of the thesis is theoretical ( ISO 9001),description of the process approach. The second part deals with the main intention of the institute SUDTARCH, n.o., analyses the initial state, the autput of this analysis is to set the steps of the implementation. The third part of the thesis is aimed at the project realization Quality management system implementation according to the ISO 9001:2000, certification audit. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3951
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
očenášová_2006_dp.pdfBlocked 1.820Mb PDF View/Open
očenášová_2006_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
očenášová_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account